#kommunalval2017

Nyhetsbild

Flaggar för utredning med Närpes

KASKÖ. Läget är så akut att det nu är dags för Kaskö att utreda en samgång med Närpes. Det budskapet ger kandidater över partigränserna.

Nyhetsbild

Ja till samarbete, nej till samgång

KRISTINESTAD. Gemensamma, effektivt utnyttjade byggnader är okej, men undervisning ska ges på modersmålet, anser Anja Heinänen, Alf Knuts och Pekka Ollila, alla nya kandidater i Kristinestad.

Nyhetsbild

Valtest: 16 för nybygge,15 är av annan åsikt

NÄRPES. Bygga nytt eller renovera? Kommunalvalskandidaterna i Närpes är oense om vad man ska göra med högstadiebyggnaden.

Nyhetsbild

De förespråkar drogtest i skolan

NÄRPES. I avskräckande syfte och för att hitta dem som behöver hjälp kunde skolorna skicka eleverna på slumpmässiga drogtest, tycker de yngsta kandidaterna i kommunalvalet i Närpes.

Nyhetsbild

De är för skolor under samma tak

KRISTINESTAD. Två inflyttade och en infödd Kristinestadsbo är ense om att tvåspråkigheten är värdefull och utbytet bör intensifieras, redan från mycket unga år. Ett gemensamt skolcampus på Östra sidan får stöd.

Nyhetsbild

Inte allaktivitetshall i kommunregi

KORSNÄS. Att bygga en allaktivitetshall är bra, men kommunen ska inte vara huvudfinansiär. Det behövs andra krafter som kan driva en multifunktionshall.

Nyhetsbild

Kandidater beredda ge pengar till statens vägar

En majoritet av kommunalvalskandidaterna i Närpes är beredda att satsa kommunens pengar på att sätta statliga vägar i skick.

Nyhetsbild

Barn och ungdom närmast hjärtat

NÄRPES. De sätter barn och ungdomar i fokus men är lite oeniga kring skötseln av statliga vägar och vill vara lyhörda när det gäller kommunsammanslagningar.

Nyhetsbild

Stadens ekonomi kräver åtgärder

KASKÖ. Ekonomin är usel och det tar år att reda upp. Det är man ense om. Men om lösningen är att spara mer eller gå ihop med grannen är man inte lika eniga om.

Nyhetsbild

Här kan du testa valets kandidater

Osäkra tider betyder intressanta tider. Det är kommunalval om en månad, och nu öppnas Syd-Österbottens kandidattest på nätet.

Mest läst