Kaskö

Tänker ändra sitt beslut

KASKÖ I Kaskö har man ångrat sitt beslut att införa mindre nämnder.

Nyhetsbild

Lägst odds på Mangs och Häggblom

KASKÖ Stalltipset är att det knappast blir någon förändring på de tunga ordförandeposterna i Kaskö.

Nyhetsbild

Kaskö förbereder för byggboom

KASKÖ. Ett nytt daghem, större Mariehem och pensionärshem. Det är många byggprojekt som nu planeras i Kaskö.

Möjligt hus för dagis i Kaskö

KASKÖ Ett privatägt bostadshus kunde bli tillfällig plats för daghemmet i Kaskö. På tisdag ska stadsstyrelsen ta ställning till att göra en konditionsgranskning i huset på Alexandersgatan 45.

Yttre hamnens kaj i Kaskö förlängs

KASKÖ Kajen i Yttre hamnen i Kaskö ska förlängas med 55 meter. Orsaken är ökad export och import av bulkvaror.

Peltoniemi blir näringsombud

KASKÖ. Johanna Peltoniemi från Teuva har valts till Kaskö stads näringsombud.

Nyhetsbild

Här är alla invalda i Kaskö

KASKÖ Se listan över alla invalda i Kaskö.

Nyhetsbild

Fusionsutredare får majoritet i Kaskö

KASKÖ De partier som vill utreda en kommunsammanslagning med Närpes är i majoritet i nya Kasköfullmäktige, med minst 9 av 17 mandat.

Nyhetsbild

Förhandsrösterna i Kaskö ger SFP och VF fördel

KASKÖ När förhandsrösterna räknats är SFP största partiet i Kaskö. Partiet skulle behålla sina fem mandat medan Vänsterförbundet tack vare valförbundet med SFP skulle gå upp till två mandat.

Nyhetsbild

Nytt fullmäktige kan avgöra Kaskös framtid

KASKÖ I Kaskö seglade utredningen om samgång med Närpes upp som den mest laddade valfrågan. Det blir troligen de nyinvalda som avgör saken.

Nyhetsbild

Fick fart på havreexporten

KASKÖ. På torsdagen lastades ett fartyg med 3.000 ton livsmedelshavre i Kaskö hamn. Och före midsommar ska ytterligare två fartyg fyllas med havre från i huvudsak Österbotten. VIDEO

Nyhetsbild

Förskolan flyttade undan möglet

KASKÖ. Förskolan i Kaskö finns för tillfället i Bladhska gården tills man hittat en ny lokal för daghemmet.

Kaskö i topp i Vasa valkrets

Kasköborna är de aktivaste förtidsväljarna i Vasa valkrets. Drygt åtta (8,3) procent av invånarna i Kaskö gav sin röst i kommunalvalet efter det första dygnet.

Nyhetsbild

Flaggar för utredning med Närpes

KASKÖ. Läget är så akut att det nu är dags för Kaskö att utreda en samgång med Närpes. Det budskapet ger kandidater över partigränserna.

Politiker vill utreda samgång med Närpes

KASKÖ Tre partier lämnade in en fullmäktigemotion i Kaskö om att en fusion med Närpes ska utredas.

Nyhetsbild

Motion om samgång Kaskö-Närpes på måndag

KASKÖ På måndagens fullmäktigemöte inlämnas en motion undertecknad av åtminstone tre partier i Kaskö. De vill utreda samgång med Närpes.

Myndigheter kräver omedelbara åtgärder

KASKÖ Kaskö stad måste ordna hälsosammare lokaler åt dagisbarnen anser hälsomyndigheterna.

Nyhetsbild

Kan bli baracker för dagis

KASKÖ. Bygge av ett nytt daghem och tillfälliga baracker utreds i Kaskö.

Nyhetsbild

Nya sparkrav efterlyses i Kaskö

Kaskös bokslut är dyster läsning. 2015 visade staden ett underskott på närmare en miljon euro, 2016 blev resultatet över en miljon på minus. Nu krävs snabba sparåtgärder.

Nyhetsbild

Mögel också i tillfälliga daghemmet

KASKÖ. Problem med inomhusluften har upptäckts i huset dit Kaskö daghem flyttades undan dålig inomhusluft.

Nyhetsbild

Stadens ekonomi kräver åtgärder

KASKÖ. Ekonomin är usel och det tar år att reda upp. Det är man ense om. Men om lösningen är att spara mer eller gå ihop med grannen är man inte lika eniga om.

Nyhetsbild

Om kyrkolagen ändras är hon beredd viga samkönade

Kyrkoherden i Kaskö följer kyrkolagen och biskopens anvisningar. Men om kyrkolagen ändras är Pirjo Lyytinen beredd att viga samkönande par.

Staden överväger permitteringar

KASKÖ. Man har ännu inte hittat tillräckliga sparåtgärder i Kaskö men permittering av personalen ser ut att bli aktuellt.

Nyhetsbild

Kaskö först på Wikipedia

KASKÖ. Den första artikeln skriven på finska på Wikipedia handlade om Kaskö. Den publicerades den 26 maj 2002.

Nattvården fick förlängning

KASKÖ Kaskö fortsätter köpa hemvård nattetid.

Tio vill ta hand om Kaskös näringsliv

KASKÖ Jobbet som Kaskö stads näringsombud har lockat ett flertal sökande.

Nyhetsbild

Över 900.000 ton igen i fjol

2

KASKÖ Bättre men inte så bra som man hoppats. Så var 2016 för Kaskö hamn.

Satsning på Kasköbanan döms ut

1

KASKÖ. Det är inte lönsamt att vare sig totalrenovera eller effektivera underhållet av järnvägen till Kaskö. Det anser Trafikverket i sin rapport.

Hittills elva kandidater i valet

KASKÖ. Det har varit knepigt att hitta kandidater i Kaskö men när valet närmar sig börjar namnen klarna.

Tekniska direktören fick varning

KASKÖ. Missnöjet med tekniska direktören resulterade i att Kasköstyrelsen gav en varning.

Berusad bilist förlorade körkortet

KASKÖ I fredags klockan 10.30 stannade polisen en bilist som körde längs Cneiffs stig i Kaskö.

Nyhetsbild

Svårt få läkare till Kaskö

KASKÖ. Det finns inget intresse för läkartjänsten i Kaskö och man måste därför förlita sig på köptjänster.

Nyhetsbild

Kaskö kan få stadspositivhalare

KASKÖ Harri Karvonen kan bli Kaskö stads officiella stadspositivhalare. Ärendet ska behandlas i stadsstyrelsen. Och stadsdirektören är positiv.

Nyhetsbild

Hörandet klart men fallet fortsätter

Ingen skriftlig varning har i alla fall ännu getts till Kaskös tekniska direktör.

Missnöje med direktörens beteende

Kaskös tekniska direktör riskerar att få en skriftlig varning.

Nyhetsbild

Jourreformen gav vind 
i seglen för SFP

1

Svenska folkpartiet har fått mycket positiv respons på sitt agerande i bland annat jourreformen. Det konstaterade partiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson under ett besök i Kaskö på fredagen.

Nyhetsbild

En av 20 platser utnyttjades

KASKÖ. Det är inte många flyktingar som vill stanna i Kaskö när de får uppehållstillstånd.

Nyhetsbild

Strömmingsfiskare
får egna kvoter

KASKÖ. Det råder delade meningar om det blir bättre eller sämre med nytt kvotsystem.

Kaskö på lista över "döende" kommuner

3

Befolkningsutveckling och ekonomi gör Kaskö till en av 57 kommuner på fallrepet, enligt Suomen Kuvalehti.

Nyhetsbild

På jakt efter ett lämpligt hus

KASKÖ. I Kaskö har man storslagna planer på att ha såväl butiker, restaurang och kultursal i samma hus.

Nyhetsbild

Få vill kandidera i Kaskö

KASKÖ. Det är inte lätt att hitta kandidater till kommunalvalet i Kaskö.

Nyhetsbild

Samarbetsförhandlingarna har börjat

KASKÖ. Det blir svårt för Kaskö att både spara och behålla servicen säger huvudförtroendemän.

Nyhetsbild

Kaskö blev inte rökfri kommun

KASKÖ. När de flesta av landets kommuner redan infört rökförbud på arbetstid går Kaskö sin egen väg.

Nyhetsbild

Lutar åt rivning av skolan

KASKÖ. Utredningarna av luftproblemen i Kaskö skola är nu klara. Det ser inte ljust ut för skolhuset.

Förespråkade samarbete med grannarna

KASKÖ. Inrättandet av nya befattningar väckte den största diskussionen under Kasköfullmäktiges budgetbehandling.

En negativ budget för Kaskö

KASKÖ. Kaskö går back med en kvarts miljon nästa år och inleder samarbetsförhandlingar på måndag.

En negativ budget för Kaskö

KASKÖ. Kaskö går back med en kvarts miljon nästa år och inleder samarbetsförhandlingar på måndag.

Nyhetsbild

Slutrökt även i Kaskö

KASKÖ. De flesta kommuner och städer i landet har sedan länge fattat beslut om rökförbud. Nu inför även Finlands minsta stad Kaskö rökförbud.

Nyhetsbild

Nu finns planer på
att rusta upp museet

KASKÖ. Kaskö fiskemuseum har sett sina bästa dagar och är numera sällan öppet. Men den saken ska det nu bli ändring på – bara staden beviljas finansiering.

Nyhetsbild

Svårt hitta vårdare
som kan svenska

KASKÖ. Kaskö har problem att hitta vårdpersonal och ett av problemen uppges vara svenskan. Nu funderar man på att lätta på språkkraven.