Kollektiva insatser behövs

Daniel Nissén -
Miljön räddas inte med fokus på enbart individuella val.

Forskningsresultaten kring miljöpåverkan som nyligen presenterades vid Lunds universitet (Vbl 30.7) verkar ha väckt en del känslor på vissa håll. Forskarna ville visa hur individers olika livsval påverkar deras miljöavtryck, närmare bestämt hur stora utsläpp av koldioxid de ger upphov till. Det tämligen kontroversiella här är förstås slutsatsen att det effektivaste man kan göra för att skona miljö och klimat är att skaffa färre barn. Det som individer gör för att minska sin miljöpåfrestning är allt oerhört viktigt. Det går att göra en hel del för miljön genom individuella livsval – det kan då handla om maten man äter, hur man väljer att förflytta sig, hur man konsumerar och mycket annat.

Att prata om att folk borde skaffa färre barn blir förstås lätt känsligt då det är en väldigt personlig fråga. Om någon själv väljer att skaffa färre eller inga barn, av miljö- eller andra skäl, är det deras ensak. Ur ett globalt perspektiv är överbefolkning ett stort problem men det kommer man bäst åt genom åtgärder som minskar den extrema fattigdomen, låter flickor gå i skola och gör preventivmedel tillgängliga. Då brukar födelsetalen börja sjunka.

Det som är mer problematiskt med resultat som de från Lunds universitet är att de lägger all fokus på vad individen ska göra. Och självklart har individen ett stort ansvar och bör agera för en bättre värld men de riktigt stora miljöbovarna finns på annat håll. Till exempel: endast 100 företag står för över 70 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser sedan 1988 (The Guardian 10.7).

Att lämna bilen hemma, undvika plastpåsen och kompostera är alla viktiga miljögärningar men ensamma räcker de inte. För att verkligen kunna göra något åt klimatförändringen och andra stora, globala miljöproblem måste man komma åt de stora problemen. Och då krävs det massiva förändringar på en samhällelig nivå.

Till en början handlar det om striktare krav på de som smutsar ned mest och att de tvingas "städa upp" efter sig. På sikt behövs mer grundläggande förändringar av samhälle och ekonomi mot något mer hållbart.

Inget av det här kommer att ske om människor enbart agerar som individer utan det krävs kollektiva åtgärder där tillräckligt många arbetar tillsammans för att sätta tillräckligt stor press på beslutsfattare och företag att ta sitt ansvar. Genom att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål kan människor också på egen hand göra betydigt mer. Vill man åstadkomma förändringar för att rädda klimat, miljö eller på annat sätt uppnå en bättre värld ska det i regel börja på individnivå, men man kan inte stanna där. Det krävs också kollektivt agerande. Med allt för stor fokus på enbart vad individen kan göra glömmer man lätt bort det senare.

Genom att mest fokusera på individuella livsval sätter man också ett oproportionerligt stort ansvar på individen att "rädda världen". Och visst, individen bär ett stort ansvar, men det ansvaret handlar inte enbart om de egna livsvalen utan minst lika mycket om att agera tillsammans med andra individer för att tillsammans kunna åstadkomma verklig förändring.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan