Spännande politisk höst i Kaskö

Mats Ekman -
Ny direktör ska väljas och motion om utredning ska behandlas.

Kaskö stad söker en ny stadsdirektör och följer gammal praxis – tillsvidareanställning. De tre SFP:arna i stadsstyrelsen röstade på tisdagen för att den nya stadsdirektören ska få ett tidsbundet avtal på tre år, men övriga partiers företrädare ansåg att en så kallad fast anställning ger ett bättre utbud av duktiga sökande, och det blev även resultatet med rösterna 3–4.

Minoriteten ansåg att ett treårigt avtal öppnar för möjligheten att smärtfritt skiljas åt om man är missnöjd med direktören – och om man trivs med varandra går det lätt att förlänga avtalet.

I den stilen går den officiella argumentationen för och mot.

Naturligtvis ligger också andra aspekter bakom, nämligen frågan om Kaskö ska utreda förutsättningarna för en kommunsammanslagning med Närpes.

Förenklat kan man säga att de politiker som talar för att Kaskö ska fortsätta som självständig kommun vill markera detta genom att ha en tillsvidareanställd direktör, medan de som talar för utredningen kan tycka att det är bättre att tillsätta en stadsdirektör för tre år, som då får i uppgift att på ett mera projektdrivet sätt vara delaktig i förhandlingarna.

Det är ändå en förenkling. Nu röstade till exempel Lars Piira (Saml) för tillsvidareanställningen, trots att han själv och partiets fullmäktigegrupp sluter upp bakom den motion som inlämnades före kommunalvalet, med krav på att Kaskö ska utreda möjligheterna till sammanslagning med Närpes.

De som undertecknat motionen var öppna i sin konsumentupplysning gentemot väljarna, och när valresultatet summerades visade det sig att dessa partier fick majoritet i fullmäktige.

Motionen som ska sparka igång den här processen är fortfarande obehandlad.

På grund av semestertider och tjänstemannabortfallet finns inte resurser för beredning.

Stadsdirektör Marlene Svens sade upp sig tidigare i somras. Hon har valt att inte kommentera orsaken, vilket inbjudit till spekulationer. Svens har som stadsdirektör i 20 års tid kategoriskt avvisat alla förslag kring kommunsammanslagning och man kan anta att det för henne skulle kännas främmande att bereda motionen och sätta sig ner med företrädare för grannstaden och diskutera hur Kaskö kunde integreras med Närpes.

Man kan utgå från att stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs snart lyfter motionen på bordet. Då blir det intressant att se om den politiska majoriteten fortfarande är för att utreda för- och nackdelar med att uppgå i Närpes, som med tanke på geografi, arbetsplatser och service är den enda naturliga fusionsparten för Kaskö.

Men hur styrkeförhållandet i fullmäktige ser ut den dag det föreligger ett konkret förslag om att montera ner vägskyltarna med Kaskös kommunvapen vet man inte ännu.

Med motionen och val av först ny tf stadsdirektör och därefter en ordinarie tjänsteinnehavare, och flera andra nya tjänstemän, blir det i varje fall en spännande politisk höst i Kaskö.

Det kan inte vara till skada att utreda möjligheterna till en kommunsammanslagning med Närpes, och därmed försöka konkretisera följderna vad gäller service, skattetryck, kommunal utveckling med mera för invånarna. Då finns något för invånare och förtroendevalda – i båda städerna – att ta ställning till. Varför ängslas en utredning?

Att utreda är en sak, att besluta om fusion kräver ju ett skilt beslut.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan