Seniorer bör ha frihet att välja vårdtyp

Lotta Sjöblad -
Fler och äldre seniorer och minskningar inom vården går inte ihop.

Allt fler seniorer i Finland vårdas i hemmen och de är ocks­å sjukare och i behov av mera omsorg än tidigare. Det beror inte bara på det att de stora årsklasserna nu är i den åldern att krämpor börjar uppstå och hjälp i olika former behövs.

Den största orsaken är den vackra tanken att seniorer ska skötas i hemmen, så länge det bara är möjligt. När modellen in­fördes räknade myndigheterna krasst ut att om fler sköts i hemmen så kan också antalet bäddplatser på vårdinrättningarna minskas.

Det ledde till att många som nu är i dåligt skick måste bo hemma. Tidigare hade de fått en vårdplats, men det har försvårats. Nu finns det färre platser på ålderdomshem. Verksamheten på bäddavdelningarna ändrades samtidigt, åtminstone på pappret, och meningen är att de ska koncentrera sig på rehabilitering.

Behovet av vård i hemmet ökar snabbt och det gör också andelen seniorer som är äldre än 75 år. Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, THL, hade hemvården i fjol en fjärde­del fler äldre klienter än 2006 och den här gruppen är också mera vårdkrävande.

Lägg därtill att patienter snabbare skrivs ut från sjukhusen, då man räknar med att hemvården ska finnas som stöd. Ekvationen är svår och den blir inte lättare av resursbrist. Uppgifterna ökade, men det gjorde inte resurserna. Det märks också på så sätt att det både är svårt att få tjänster besatta och att hitta vikarier.

Det som ofta glöms bort är att alla människor inte är stöpta i samma form och önskemålen om boendeformer varierar också. Många vill vara kvar i eget hem så länge som möjligt, och med tekniska hjälpmedel kan det här underlättas. Andra kanske känner sig både osäkra och ensamma och skulle föredra någon form av serviceboende, där det både finns någon man kan vända sig till och andra som man kan umgås med.

Det är en nisch som många service­producenter satsat på. Geno­m att erbjuda olika slag av kompletterande service kan en del dessutom ta rejält betalt för sina tjänster. Det betyder också att det finns flera boendeformer, som mor och far i stugan inte kan tänka sig då de med sina låga pensioner inte har råd. Många har inte ekonomisk frihet att välja.

Andra läser just nu
Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan