Vårdreform kräver bättre förankring

Lotta Sjöblad -
Regeringen bör ta den senaste bakläxan om vårdreformen på allvar.

Turerna kring den stora vårdreformen har varit många och kritik har flera gånger kommit från olika håll. Anmärkningarna har gällt både den snabba tidtabellen och det att varningar om brister, som både experter och tjänstemän kommit med, inte beaktats. Trots kritiska påpekanden har regeringen envist fortsatt arbetet, utgående från att landskapen ska ha hand om social- och hälsovården från 2019.

Brådskan är en anledning till att det blev bakläxa då lagpaketet behandlades i grundlagsutskottet. Det finns, enligt utskottet, flera punkter som kräver ny beredning. Kravet att offentliga tjänster bolagiseras strider mot grundlagen.

Skärpning krävs också då det gäller rätten att få service på modersmålet. Utskottet vill ha en utredning om hur svenskan i Seinäjoki fungerar i praktiken. Det kravet kan också innebära att medborgarinitiativet om att Vasa centralsjukhus ska höra till de sjukhus som har omfattande jour igen kommer upp.

Krav på justeringar av den snäva tidtabellen har framförts. Tuomas Pöysti, som är projektchef för vårdreformen, har till Yle sagt att om en ny remissbehandling behövs är lagen tidigast klar i november.

Tidtabellen ska kunna justeras, det får inte vara en prestigefråga att till varje pris hålla fast vid det ursprungliga schemat.

Samtidigt som lagpaketet nu stött på patrull pågår nämligen förberedelserna för reformen på fältet. Det är ett omfattande arbete, och en stor utmaning för dem som jobbar med omdaningen. Få saker är ännu konkreta och det kan därför hända att mycket av det arbete som nu görs är onödigt, men det kostar både tid och pengar.

Reformpaketet är så pass omfattande att bredaste möjliga förankring bakom det är önskvärd. Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson har sagt att regeringen borde överväga att låta oppositionen vara med och justera lagpaketet. Arbetet blir troligen svårare men förslaget bör övervägas. Sittande regering kan lyckas genomföra reformen men det som brister måste kommande åtgärda.

Det är också bra om grundlagsexperter följer med översynen, så att det inte igen blir bakläxa.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan