Vem ska sitta var

Mats Ekman -
Fullmäktige är utsett, men det är i andra organ där de flesta beslut fattas.

Just nu pågår intensiva förhandlingar om vem som ska sitta var och bestämma över vad. Vilka som tar plats i fullmäktige fick vi veta på valdagens kväll, men ett stort antal kommunala och interkommunala förtroendeuppdrag för de kommande fyra åren ska hitta nya makthavare.

Det handlar om kommunens styrelse, om nämnder, om ordförandeklubbor, uppdrag i samkommunerna och så vidare, kort sagt vem som ska bestämma hur servicen ordnas och hur skattepengarna prioriteras. Den nya mandatperioden inleds 1 juni, vilket betyder att pusselbitarna snart ska ha fallit på plats. Därmed går förhandlingarna inom och mellan partierna in i en avgörande fas.

I Närpes kom stadsstyrelsen med ett förslag om att dra in ett par nämnder och slopa skoldirektionerna, men förslaget till ny förvaltningsstadga fick tummen ner av fullmäktige och slutresultatet är att man fortsätter ungefär som i dag.

I Kristinestad har både antalet kommunala organ och antalet medlemmar i dessa krympts. Skoldirektionerna slopades helt. Till exempel får stadsstyrelsen och de nämnder som återstår 9 medlemmar, mot nuvarande 11.

Med tanke på att folkmängden minskar och det även är vissa svårigheter att få folk att ställa upp är reformen befogad. En stad av Kristinestads storlek bör klara sig med 9 medlemmar.

SFP gjorde ett kanonval i Kristinestad och det här ger utdelning även i stadsstyrelsen och nämnderna där SFP får 6 av 9 platser. Övriga partier ska dela på tre. Förvaltningsstadgan fastställdes före valet, som sig bör.

Även i Kaskö bestämde man sig för att minska kostymen, och gå ner från 7 till 5 medlemmar i nämnderna. Beslutet kommer nu att rivas upp som ett av de sista besluten som nu sittande fullmäktige gör (SÖ 18.5). När partierna förhandlar om platsfördelningen har de kommit till insikt om att större nämnder behövs.

Argumentet är att det ger även småpartierna representation. Om man enbart räknar partiernas styrka var för sig är det förvisso så att valförbundet SFP+VF (5+2 mandat) respektive SDP (5) skulle stänga övriga ute. Men det är ändå inte hela sanningen. Det är vanligt att allianser ingås för att trygga representation eller maximera utfallet och om de tre minsta i Kaskö förenar sina krafter gör inte d’Hondt gruppen lottlös.

Men inför utsikten att ställas in för en mindre batalj och oheliga konstellationer väljer Kasköpolitikerna att bredda nämnderna så att fler får plats och insyn. Med tanke på att det ändå finns hela sex partier företrädda i Kasköfullmäktige är det kanske ur delaktighetsaspekt ingen dålig idé med 7 ledamöter.

Ändå känns det lite bakvänt att först godkänna en struktur, för att kort därefter riva upp den med hänvisning till politisk ändamålsenlighet. Tanken var god, att slimma organisationen, men man borde säkert på förhand ha kunnat konsekvensbedöma möjliga scenarier.

För invånarna i kommunerna väcker namn i styrelse och ordförandeposter mest intresse. Men när landskapens roll förstärks, strategiska beslut ska fattas kring yrkesutbildning med mera, blir det den här gången viktigare än tidigare vem som får de interkommunala uppdragen. Dessa väger tyngre än tidigare och där krävs representanter som verkligen har tid och intresse att vara med och forma framtiden.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan