Tänker ändra sitt beslut

Daniel Nissén -
I Kaskö har man ångrat sitt beslut att införa mindre nämnder.

I slutet av fjolåret beslöt stadsfullmäktige i Kaskö att man minskar storleken på stadens nämnder. Tekniska nämnden, grundtrygghetsnämnden och bildningsnämnden skulle enligt beslutet minskas från sju till fem ledamöter och förändringen skulle träda i kraft när nya fullmäktige inleder sin mandatperiod nu i juni.

Samlingspartiet röstade då mot förslaget men övriga partier stödde det.

Nu har stadsstyrelsen tagit upp frågan på nytt och förslaget som fullmäktige ska ta ställning till nästa vecka är att nämnderna trots allt även i fortsättningen ska ha sju medlemmar. Initiativet kommer från de politiska partierna som diskuterar hur de olika posterna ska fördelas efter kommunalvalet.

Valresultatet innebär i praktiken att med fem nämndplatser skulle tre tillfalla valförbundet mellan SFP och Vänstern medan övriga två platser går till SDP. Inga andra partier skulle få plats i nämnderna och därmed heller inte ha någon insyn i det arbetet.

När det gäller stadsstyrelsen har partierna kommit överens om att SFP och Vänstern delar på tre platser, SDP får två och Samlingspartiet och Sannfinländarna en var. SFP fortsätter att ha hand om ordförandeposten i styrelsen medan ordföranden i fullmäktige även under nästa period kommer från SDP.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan