Mödosam och lång väg mot lika lön

Lotta Sjöblad -
Med dagens takt är det är långt till lika lön för lika jobb oavsett kön.

Jämställdhet är en rättvisefråga men Finland har lång väg kvar till jämställd lönesättning. Den nuvarande minskningen av lönegapet går för långsamt och takten är ohållbar på sikt, påpekade Finlands svenska Marthaförbund nyligen i ett uttalande.

Förbundet kräver radikala och konkreta åtgärder och att man går från ord till handling. Jämställda löner gynnar alla, oavsett könsidentitet.

Budskapet är inte nytt men det behöver upprepas. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är ännu nästan lika stora som för över trettio år sedan.

Det visade forskare Paula Koskinen-Sandbergs doktorsavhandling 2016. År 1985 var kvinnornas genomsnittslön 79 procent av vad männen tjänade i genomsnitt. År 2014 utgjorde kvinnornas genomsnittslön 83 procent av männens genomsnittslön och vi ligger fortfarande på samma nivå.

I år är de finländska kvinnornas lön i medeltal cirka 83 procent av männens lön. Det betyder att med den förändringstakt vi har nås jämställda löner om drygt 30 år, påpekas det i Marthaförbundets uttalande.

Om utvecklingstrenden är positiv räknar regeringen i sitt likalönsprogram med att skillnaden ska ha minskat till åtminstone 12 procent år 2025.

Marthorna vill att Finland ska ta modell av Island, då det gäller att arbeta bort löneskillnader som beror på kön. På Island har man i år har lagt fram en lag om lika lön oavsett kön. Arbetsgivare ska betala lika lön också för arbeten som klassificeras som likvärdiga.

Vi har en tydlig uppdelning i vilka jobb som utförs av vem. I kvinnobranscherna är lönerna lägre och kvinnornas löner stiger vanligen inte heller i samma takt som männens. Ofta bär kvinnorna också huvudansvaret för vården av barnen, och det inverkar både på karriärer och framtida pensioner.

Visserligen påpekas det med jämna mellanrum att föräldrarna dela jämnare på både ledigheter och ansvar, men hittills saknas modeller som uppmuntrar till dylika arrangemang. Lagar och pengar är bara en del. Svårast blir att ändra på djupt rotade attityder.

På samma sätt är det med lönegapet. Det finns modeller enligt vilka man kan bygga upp en ny praxis för jämlikare lönesystem men för det krävs mycket god vilja och hårt arbete.

Dagens kvinnor ska ofta försöka sitta på flera stolar samtidigt. Lika lön för lika jobb oavsett kön är ett rimligt krav. Det borde såväl fackföreningar som beslutsfattare också ha mod att förespråka och arbeta för.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan