Bortkastade pengar och bekymmer

Lotta Sjöblad -
Byggproblem och direkt slarv leder ofta till besvär och extra utgifter.

Rapporter om mögelskador hör numera till vardagen i Finland. I stället för att bli förvånade över att sådana upptäckts höjer många numera bara på ögonbrynen och konstaterar att det finns ännu ett hus med mögelproblem. Också i Sydösterbotten finns flera mögelhus, som orsakar bekymmer.

Den senaste, men tyvärr knappast sista, rapporten gäller församlingshemmet i Lappfjärd. I dess nyare del har så höga halter av strålsvampar och andra farliga mikrober hittats att den helt tas ur bruk och avskiljs med en tät vägg. Nyligen gjordes en större renovering i den här delen, men de problem som tidigare påtalats fanns kvar. Nu vet man att det var bortkastade pengar, och att fler räkningar är att vänta. Beslut ska också fattas om vad man ska göra med den mögeldrabbade delen. Riva eller...

Det här är bara ett tråkigt exempel på bekymmer med byggnader. Tyvärr finns det också annat än mögel som kastar mörka skuggor över den sektorn i Finland. En färsk utredning om statligt finansierade byggen är dyster läsning. Där finns utöver mögelskolor också vattenskador, budgetöverskridningar och tidtabeller som inte håller. Det är mycket som gått snett i projekt som skattebetalarna är med och finansierar.

Även om utredningen tar fasta på statligt finansierade byggen är de här problemen ingalunda unika. De förekommer i samband med alla slags offentliga arbeten, om det sedan är staten, kommunen eller någon annan som finansierar dem. Det kan handla om allt från dålig planering till direkta fel under byggandet, som leder till problem som kräver att man tar itu med dem.

Olägenheterna kan i bästa fall snabbt åtgärdas men många gånger blir det kedjereaktioner som tar tid. Byggnader måste utrymmas och tillfälliga lokaliteter hittas för den verksamhet som funnits där medan man tar ställning till problemen och funderar på framtiden.

I värsta fall kan det gå som för daghemmet i Kristinestad. Det utrymdes i mars 2013 och ingen kan ännu se ett slut på de tillfälliga arrangemangen och de olägenheter de medför. Byggprojektet är kraftigt försenat på grund av dominoeffekter.

Tilläggsnotorna står skattebetalarna för.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan