Öppenhet och smygkorruption

Mats Ekman -
Finland brukar stoltsera med äran att återfinnas bland de minst korrumperade länderna i världen i Transparency Internationals undersökningar.

Undersökningen brukar få kritik för att den inte i tillräckligt hög grad granskar den så kallade vänskapskorruptionen och bästa broder-nätverken med bland annat politiska tjänsteutnämningar och oetiskt favoriserande, och även för att lagstiftarna inte på allvar försöker bekämpa korruption och att polisen inte får de resurser som krävs för detta.

I den senaste undersökningen ramlade Finland ner från andra till tredje plats, efter Danmark och Nya Zeeland, och före Sverige. Tommi Niinimäki, ordförande för Transparency International Finland, sade i en kommentar för Svenska Yle att han ogillar den finländska självbelåtenheten i korruptionsfrågorna.

– Om man går till ett ministerium för att diskutera ökad öppenhet hänvisar de ofta till korruptionsindexet som bevis på att korruption inte skulle existera. Då har man missförstått det hela, klagar Niinimäki.

Att problem inte uppdagas betyder inte att problem inte skulle finnas. Det kan inte nog betonas hur viktig öppenhet och insyn är för att bekämpa korruption, både för att förebygga, förhindra och avslöja missförhållanden.

Vasa universitet presenterade i förra veckan en undersökning om smygkorruption. Under en månads tid fick medborgarna skicka in sina egna upplevelser av smygkorruption från den kommunala och statliga förvaltningen och privata sektorn, och över 400 berättelser har samlats i rapporten ”Piilokorruptio Suomessa – Mitä kansalaiset kertovat”. (Smygkorruption i Finland – vad medborgarna berättar). Undersökningen visar på gränszonen mellan det lagliga och olagliga, det etiska och oetiska.

Här några fall, som anonymt refereras, någonstans i Finland:

• En tjänst ledigförklaras att sökas internt på ett sjukhus. Alla vet på förhand att tjänsten är vikt för en politiskt lämplig person, men andra uppmanas söka. Det går som väntat, förhandsfavoriten utses . Det fanns mer meriterade sökande, som inte ens kal-lades till intervju.

• Sommarjobb delas ut till släktingar trots att det finns mer behöriga sökande.

• Staden som arbetsgivare förnekar problem med inomhusluften, trots att anställda insjuknat. Cheferna vill påskynda en bolagisering av enheten för att dölja problemet.

Forskarna vid Vasa universitet säger att smygkorruptionen kan ha allvariga följder. Det minskar folks förtroende för samhällets strukturer och den offentliga förvaltningen, och ger grogrund för nya misstankar. Med andra ord, det kan få allvarliga följder om man får uppfattningen att de som ska agera opartiskt inte gör det.

Professor Ari Salminen säger att det behövs tydligare lagstiftning. Han efterlyser också en säker kanal där medborgare utan rädsla för att bli identifierade kan avslöja missförhållanden. Fler visselblåsare behövs, anser han.

Oegentligheter i samband med upphandling oroar finländarna.

Värre kan det bli. Frågan är man ska lyckas övervaka hur skattemedel används när vårdreformen med omfattande privatisering och bolagisering av offentliga tjänster träder i kraft.

Det har vårdreformivrarna inget trovärdigt svar på.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan