Från tomrum till vardagsrum

Mats Ekman -
Det förnyade torget kan ge Näsby city ett rejält lyft.

Det finns alla möjligheter att förvandla torget i Närpes centrum från tomrum till ett gemensamt vardagsrum.

SÖ presenterade i lördagens tidning (29.4) skisser och planer för torget. De utgör underlag för det konkreta arbetet med att förvandla en i dag ganska öde plats till ett levande torg mitt i stan. Och till detta finns alla förutsättningar. Skisserna och planerna visar på en genomtänkt helhet, med inbjudande miljö, en bilfri zon.

Av Närpesgården finns bara minnen kvar. Runt torget finns nu en lågprisaffär med parkeringsplats och som bäst färdigställs det nya torghuset, med affärslokaler och bostäder. Torghuset ger en naturlig inramning längs södra delen av torget, medan man planerar försäljningsbodar för uthyrning mot Tokmannis parkeringsplats – också det för inramningens skull.

På andra sidan huvudgatan finns Mitt i stan-huset med Folkhälsan-huset som ny granne, och därmed har den urbana prägeln förstärkts. Det är inte så många år sedan besökare utifrån förundrade sig över de vida, öppna ytorna i samma centrumområde.

Den förtätade bebyggelsen och att husen nu är placerade närmare huvudgatan ger en intimare prägel. Stora parkeringsplatser framför affärshus, närmast mot gatan, har varit praktiskt för bilburna, men är ur estetisk synvinkel inte att föredra.

De tidigare försöken att få mera liv och rörelse på torget har inte gett vidare resultat. Därför är det nu att hoppas att man får fler torgförsäljare, vilket erfarenheterna från andra städer visar inte är någon lätt uppgift. Men vad vore bättre än att kunna skapa en ny torgkultur och -kommers.

Med torgförsäljning, uteserveringar och olika evenemang och aktiviteter, parkbänkar och planteringar, kan man få fler människor att söka sig till torget – som är lämpligt stort – och där trivas i varandras sällskap.

Torgreglerna kan för vissa förefalla onödigt byråkratiska, men sådana behövs. Visst är till exempel utomhusmöblemang av trä och metall att föredra framför billiga plaststolar och skrangliga plastbord, som tekniska direktören helt riktigt påpekar. Detaljerna gör helheten.

Ett trivsamt gemensamt offentligt vardagsrum höjer centrums attraktionskraft för både boende och handel.

Som en del i det mångåriga arbetet med att bygga om centrum är det här ännu en pusselbit som faller på plats. Staden skapar förutsättningar, sedan får andra bidra med innehåll, så att tomrummet fylls med liv.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan