NyhetsbildZoom
Åttorna Wilma Sundqvist och Jacob Nordmyr går i idrottsklass i Närpes. De anser att idrottsklasserna bör få fortsätta i högstadiet. Foto: Mona Söderman

Vill att beslut om idrottsklasser omprövas

Mona Söderman -
Beslutet i bildningsnämnden att ta bort idrottsklasserna i Närpes högstadieskola har väckt reaktioner. Nu vill man att nämnden omprövar beslutet.

Systemet med idrottsklasser startade i slutet av 1980-talet. Intresset har varierat från år till år, vanligtvis har man haft två idrottsklasser med 16–20 elever vardera. Nyligen beslöt bildningsnämnden att slopa idrottsklasserna från hösten, dels för att elevantalet sjunker och det är lättare att få en jämn fördelning av eleverna utan specialiseringslinjer och dels för att nämnden ser det som en jämlikhetsfråga, att alla elever i grundskolan ska ha rätt till jämlik utbildning.

Besvikelsen över beslutet är stor. Studiehandledare Stefan Träskvik är den som i praktiken funderar på klassammansättningen. Nu har han lämnat in en anhållan om omprövning. Han har också fullmakt av flera direktionsmedlemmar och lärare.

Sam Lindén, som är ordförande i bildningsnämnden, konstaterar att medlemmarna i nämnden var eniga om att slopa idrottsgrupperna. Han berättar att nämnden också tidigare har diskuterat idrottsklasserna i samband med timresursfördelningen.

På sitt sammanträde den 30 maj kommer nämnden att behandla ärendet på nytt sedan en anhållan om omprövning lämnats in.

Göran Småros, som är rektor i Närpes högstadieskola, konstaterar att idrottsklasserna inte har betytt fler gymnastiktimmar.

– Idrottsklasserna har mera haft funktionen av att ge alla elever en ändamålsenlig undervisning, säger han.

I praktiken har de som idrottar mera funnits i en grupp. De har själva valt grupp vid övergången från lågstadiet.

– En annan fördel är att de som inte är lika intresserade och inte idrottar lika mycket får undervisning på en för dem lämplig nivå. Båda sidor vinner på indelningen.

Jacob Nordmyr och Wilma Sundqvist går båda på idrottsklass i åttan i Närpes högstadieskola. De tycker grupperna är bra.

– Man får hårdare motstånd då man spelar och utövar egen idrott med andra som håller på med samma sak, säger Jacob Nordmyr, som sysslar med ishockey.

Spjutkastaren Wilma Sundqvist tycker inte det skulle vara roligt att vara ensam idrottare i klassen.

– Nu har vi ett givet samtalsämne i idrott och dylikt, säger hon.

Läs mera i onsdagens Sydin (3.5)

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan