Ändrar inte beslut om skolornas arbetsdagar

Lotta Sjöblad -
Beslutet om skolornas arbetsdagar i Kristinestad nästa läsår ändras inte.

Finskspråkiga utbildningsnämnden, som är i tur att bestämma håller fast vid sitt beslut från mars. Det betyder skolgång enligt Kauhajoki-modellen så att läsåret inleds 9 augusti och höstlovet pågår en vecka.

En begäran om att beslutet omprövas har inlämnats till nämnden. Av de tio elever som undertecknat skrivelsen sitter sju i elevkårsstyrelsen i Kristinestads gymnasium och tre går i högstadiet.

Samarbetet inom Vi 7-nätverket försvåras då andra skolor följer annat schema. Det handlar speciellt om studier i franska och interna kurser, sägs det i skrivelsen.

Där sägs också att små barn under höstlovet är tvungna att vara ensamma hemma då allas föräldrar inte har möjlighet att vara lediga en vecka då det är höstlov.

Problemet med kurser torde kunna lösas så att rektorerna inom Vi 7-nätverket beaktar skolornas arbetsdagar då höstens kursschema görs upp, påpekar tf. bildningsdirektör Margareta Rissanen.

I Kristinestad bestämmer svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningsnämnden turvis om skolornas arbetsdagar.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan