Klart besked från väljarna

Mats Ekman -
En majoritet av Kasköväljarna är för en fusionsutredning.

Väljarna i Kaskö kom med ett tydligt budskap i kommunalvalet: Nu ska en utredning om en kommunsammanslagning med Närpes göras.

Och det kommer nu att ske i rask takt, meddelade stadsstyrelsens ordförande, stadens röstmagnet, Carl-Gustav Mangs (SFP) redan på söndagskvällen när valresultat stod klart. Det kan dröja någon månad innan motionen kommer upp till behandling, men när nya fullmäktiges mandatperiod inleds 1 juni går den inte längre att bromsa.

De tre partier som före valet ställde sig bakom motionen om samgångsutredning och därmed öppet deklarerade sin beredskap till fusion med Närpes fick sammanlagt 9 mandat i nya fullmäktige. SFP behöll och Samlingspartiet behöll sina mandat (fem respektive två) och Vänsterförbundet fick tack vare valförbundet med SFP nu två platser i fullmäktige.

Tillsammans har man den majoritet som krävs för att föra ärendet vidare, 9 av 17 mandat, och tydligen får man även stöd av De grönas ledamot.Det betyder 10–7.

En utredning är en sak, Kasköfullmäktige kommer som separat ärende senare att få ta ställning till om man ska bli en del av Närpes. Hur det blir med den saken beror på förhandlingsresultatet. Men Kaskö ligger nu närmast en frivillig sammanslagning någonsin.

I Kaskös intresse ligger att trygga den grundläggande servicen, vilket försvåras i takt med att stadens ekonomi försvagas. Därför söker man en lösning medan tid är. Skulle det gå så illa att staden blir kriskommun försvagas förhandlingspositionen.

Valresultatet betyder nu att Närpes stads ledning snart får sätta sig ner vid förhandlingsbordet med Kaskö. De nya förtroendevalda i Närpes får även i något skede ta ställning till sammanslagning med Kaskö. Med tanke på att Kaskö geografiskt är en enklav i Närpes kommer det knappast att möta på något större motstånd.

Det här skulle på nytt göra Närpes till en kommun med över 10 000 invånare, och ett tänkbart scenario är faktiskt att inflyttningen till kommundelen Kaskö skulle öka.

Närpes skulle ha både muskler och beredskap att investera i nya bostads- och industriområden samt i Kaskös stolthet, hamnen.

Man kan anta att namnet Port of Kaskinen som etablerat varumärke kunde leva vidare också i det som skulle bli hamnstaden Närpes.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan