Bättre skynda långsamt

Lotta Sjöblad -
Blickarna riktas ofta mot trafiken då mer skatteinkomster önskas.

Det är många gånger så bråttom att helhetsbedömningarna är mer eller mindre bristfälliga. De nya skatter för båtar och motorcyklar som regeringen Sipilä planerade är ett exempel på den här brådskan.

Båtskatten skulle ha gällt samtliga över nio meter långa båtar och dessutom motorbåtar med en motoreffekt som överstiger femtio hästkrafter. Då förslaget om de nya skatterna presenterades uppgavs avsikten vara att beskatta lyxbåtar och yuppieskotrar.

Motståndet mot de planerade skatterna var hårt från olika håll. Många påpekade att ny kostsam byråkrati krävs för att driva in skatterna och att inkomsterna skulle gå till att finansiera den här pappersexercisen. Det går inte ihop med regeringsprogrammet, där ett övergripande mål är att minska byråkratin. I mitten av februari meddelade så regeringen att de planerade båt- och motorcykelskatterna inte blir av. Motiveringen var att de inte ger önskad effekt på skatteintäkterna.

Så blev båt- och motorcykelskatterna ett initiativ i raden, med trafikanknytning, som lades till handlingarna. Där finns också den stora trafikreformen, som inte ens regeringen var enig om.

Den handlade om att trafiklederna skulle bolagiseras, bilskatten avskaffas och bilisterna övervakas via satellit och faktureras för körda sträckor. De avgifter som kommunikationsminister Anne Berner (C) planerade införa på de allmänna förbindelsebåtarna inom skärgårdstrafiken har också arkiverats.

Gemensamt för alla de här förslagen är att de kommit till i skyndsam ordning och att olika aspekter därför inte tillräckligt beaktats i beredningsskedet. Då det gällde planerna på avgifter inom skärgårdstrafiken påpekade juridiska experter också att förslaget strider mot grundlagen eftersom folk på fastlandet kan använda allmänna vägar gratis.

Vad som är rättvist debatteras också ofta. Då båt- och motorcykelskatterna inte blev av frågades det varför elbilar då ska beskattas. De är färre än båtarna och motorcyklarna och elbilar är också ett miljövänligare alternativ påpekade de som ifrågasatte bilskatten.

Vad som ska beskattas och var rimliga skattegränser går är återkommande diskussionsämnen och åsikterna många. Vad ska man till exempel betala i skatt för det som behövs i det dagliga livet, för det som är skadligt eller för lyxvaror.

Faktum är dock att staten behöver skatteinkomster och någonstans ska de pengarna tas. Det torde de flesta kunna vara överens om. Men de flesta önskar också något i utbyte. Bilister skulle säkert lättare godkänna skatter om det satsades mera på underhåll av vägar de ska ta sig fram på.

Vilka konsekvenser föreslagna nyordningar kan ha är svårt att förutse. Hur nya avgifter kan inverka på sysselsättning, på enskilda grupper och i olika delar av landet är några viktiga frågor.

Det är bättre att skynda långsamt än att komma med förslag som efter en tid dras tillbaka. En orsak till att förslag återtas är att det visar sig att man med dem inte kan uppnå det som var avsikten.

En annan är att argumenten för inte är nog för att få en tillräcklig uppslutning bakom förslaget. Ibland velar man fram och tillbaka och det irriterar bara.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan