Hjälp ett barn och förbättra världen

Ann-Sofie Långvik -
Stödfamiljer finns för barn som behöver fler vuxna i sitt liv.

Det kan finnas perioder i livet när föräldraskapet känns extra tungt. Den så kallade egentiden är lika obefintlig som nätverket av hjälpande händer. Olika omständigheter kan göra att man tillfälligt sätts ur spel som förälder.

Den finska socialvårdslagen kräver att kommunerna har beredskap att ge tidigt stöd för familjer som behöver hjälp med föräldraskapet.

”När stödbehovet är av tillfällig karaktär ska man genom tillräcklig tillfällig service i rätt tid försöka förebygga ett långvarigare stödbehov” står det i socialvårdslagens 38 paragraf.

Just nu söker kommunerna i Sydösterbotten frivilliga personer som kan ställa upp som stödfamilj för barnfamiljer som behöver tillfällig avlastning. Socialarbetarna hoppas att intresset för att bli stödfamilj ska växa i någorlunda samma takt som behovet.

Personer som öppnar sitt hem för andras barn och omfamnar dem som sina egna är värd all heder. Att det är ett arrangemang som bygger på ömsesidig glädje gör bara saken bättre.

– Det ger energi! Så säger stödfamiljen som vi kunde läsa om i torsdagens SÖ (30.3).

Socialservice ska ordnas för att förhindra marginalisering och främja delaktighet samt för att stödja en balanserad utveckling och välfärd hos barn, säger lagen.

Att få komma till ett tillfälligt hem några dagar i månaden kan ge mycket för ett barn. För stödfamiljen å sin sida blir det en hederssak att få sätta spår i en annan människas liv.

Det sociala ansvaret, som förr var fördelat på flera generationer och på en naturlig kontaktyta av grannar och bekanta, hamnar i dag i allt högre grad på myndighetsnivå. Stödfamiljen gör en ovärderlig insats för att de sociala myndigheterna ska kunna ge ett tidigt stöd till barn och föräldrar som har det kämpigt.

Det är lättare att laga något som inte gått sönder riktigt mycket. Med tidigt stöd går det att förhindra risken att barn tappar bort sig själva.

Socialarbetarna söker högst vanliga familjer eller par som kan tänka sig att dela med sig av sin tid och omsorg för någon annans barn. ”Man ska vara alldeles normal med fel och brister som alla andra” säger Yvonne Holming, socialdirektör i Malax (SÖ 30.3).

Det kommer även att finnas möjlighet att få skolning i uppdraget i och med den utbildning som samkommunen K5 planerar för nya stödfamiljer. Det ger en ökad trygghet för dem som vill öppna sitt hem och ger även en större tyngd åt uppdraget.

Behovet av fler stödfamiljer påkallas av ett allt stramare samhällsklimat. Det ställs hårdare krav på familjer i dag. Arbetslivet är tufft och kräver mycket. Även det motsatta, det vill säga arbetslöshet, tär på själen och orken.

Ibland måste vi fråga oss vad du och jag kan göra för att förhindra att unga personer ska löpa risk att marginaliseras och för att upprätthålla välfärden. Är det inte vars och ens ansvar att göra uppväxten för vår tids barn så trygg som möjligt? Alla är vi medfostrare.

Kan du tänka dig att ha en eller ett par sängar redo för någon som behöver dem en gång i månaden, kunde det vara just ditt bidrag till att förbättra världen.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan