Kaskö fick sin valfråga

Mats Ekman -
Det är rätt tidpunkt att inför valet diskutera kommungränser.

Den har diskuterats en längre tid, men det dröjde till det sista fullmäktigemötet före kommunalvalet innan den inlämnades, motionen om att Kaskö ska utreda en kommunsammanslagning med Närpes.

Motionen har undertecknats av 14 förtroendevalda. Av dem är 8 ordinarie ledamöter i fullmäktige, övriga är ersättare. Hur det ser ut efter den 9 april återstår att se.

Det som ger extra tyngd åt motionen är att den undertecknats av företrädare för fyra partier, SFP, Samlingspartiet, Vänsterförbundet och Sannfinländarna, och de flesta av dem är kandidater även i detta kommunalval. (Sannfinländarnas namn Marco Nordback har inte på en tid deltagit i fullmäktiges sammanträden och är inte kandidat).

Det finns ändå en bredd över parti- och språkgränser bakom kravet på en fusionsutredning. Försök att avfärda motionen som ett språkpolitiskt utspel faller därmed platt till marken.

Motionen bottnar i en uppriktig oro för hur Kaskö med en allt mera ansträngd ekonomi och ett bokslut med ”historiens sämsta resultat” ska klara av att upprätthålla basservicen för sina invånare, och hur man ska gå i land med stora oundvikliga investeringar. Till exempel måste frågan om var daghem och förskola ska verka få en snar lösning.

Mot den bakgrunden är det motiverat att utreda en kommunsammanslagning. Närpes har nu stark ekonomi och därmed finns beredskap till lösningar kunde trygga basservice inom skola, barnomsorg, fritid med mera i Kaskö – samtidigt som ju alla invånare får del i den gemensamma servicen. Kasköborna skulle få sänkt kommunal- och fastighetsskatt.

Att påstå att hälsocentralen i Kaskö skulle försvinna i och med en kommunsammanslagning är inte riktigt ärlig argumentation, eftersom de konkreta frågorna som gäller äldreomsorgen, hälsovården och socialvården ju inom ett par år kommer att avgöras av landskapet – inte av kommunerna – i enlighet med den stora vårdreform som nu trots många frågetecken forceras.

Närpes stads ledning hälsar diplomatiskt välkommen, men aktar sig för att ta egna initiativ, eftersom det kan tolkas som att man blandar sig i grannstadens interna angelägenheter.

Det är inom socialdemokraterna som man går hårdast ut mot motionen. Det har man naturligtvis sin fulla rätt att göra. SDP har länge dominerat i Kasköpolitiken, men inflytandet har försvagats efter att SFP i valet 2012 blev största parti och konstellationerna förändrats.

Argumenten mot en utredning om sammanslagning ekar ihåligt. Kritik har riktats mot tidpunkten. Att motionen inlämnas nu, inför kommunalvalet, ifrågasätts. Man borde ha inlämnat den tidigare, eller efter valet, tycker till exempel fullmäktigeordförande, SDP-aren Kari Häggblom (SÖ 30.3).

Ja, motionen kunde med fördel ha inlämnats tidigare, eftersom det avgående fullmäktige inte hinner göra mycket åt saken, och alla eventuella beslut fattas av de nya förtroendevalda.

Men att man skulle ha väntat till efter valet? Argumentet håller inte.

Menar motionskritikerna faktiskt på fullt allvar att kandidaterna borde ha hemlighållit sin ståndpunkt för väljarna?

Att motionen inlämnats nu handlar ju faktiskt om ”konsumentupplysning”. Undertecknarna valde öppet och modigt att göra ärendet till en kommunalvalsfråga i Kaskö och ger därmed väljarna möjlighet att säga sitt. Det är inte ”valfläsk”.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan