Utnyttja din förmån – rösta

Lotta Sjöblad -
Genom att rösta visar man lokalpolitikerna vad som är viktigt.

Det finns flera frågetecken kring framtiden just nu och många undrar hur de här oklarheterna återspeglas i det förestående kommunalvalet. Ingen kan med säkerhet säga vad den stora vård- och landskapsreformen sist och slutligen innebär för kommunerna. Avsikten är att nya landskap från början av 2019 tar över ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och även en del andra regionala uppgifter.

Den snabba tidsplanen har flera gånger skarpt kritiserats från olika håll. Ledande tjänstemän vid ministerier påpekade nyligen att den valfrihet som ingår bör skjutas fram då nuvarande tidtabell är omöjlig.

De får stöd av bland annat Kommunförbundet, som anser att genomförandet bör ske kontrollerat och stegvis, till exempel i form av pilotprojekt och via försök.

Reformen medför också förändringar då det gäller finansiering, styrning och beskattning. För kommunerna handlar det om att både budgeterna och det de kan besluta om minskar. Kanske det var en orsak till att partierna denna gång hade svårare än tidigare att värva kandidater. Osäkerheten om framtiden och förändringar som på olika sätt berör hundratusentals människor spelade säkert också in.

Då kan det verka enkelt att låta bli att rösta. Genom att ansluta sig till soffliggarpartiet ställer man sig också med besked utanför den lokala politiken.

Speciellt bland unga har valdeltagandet hela 2000-talet varit lågt och experter tippar att trenden fortsätter. I senaste kommunalval röstade bara 30 procent av under 25-åringarna medan det totala valdeltagandet var nästan det dubbla, knappt 60 procent.

Bristande intresse för politik torde de ungas låga valdeltagande dock inte beror på. Unga finländare nog är intresserade av politik och ett demokratiskt samhälle, enligt undersökningar som gjorts. En orsak kan vara den att den politiska beslutsprocessen på alla plan många gånger upplevs vara både långsam och omständig.

Förtidsröstningen inleds i morgon och när den slutförts får vi en rätt tydlig signal om valdeltagandet. I Kaskö väljer många av tradition detta röstningsalternativ. Staden var i landstoppen i senaste kommunalval, då 54,2 procent av de röstberättigade röstade före den egentliga valdagen. I Korsnäs håller man fast vid att rösta på valdagen. Kommunen var då i botten med 9,5 procent röster i förtid.

Det är bara genom att rösta som väljare har möjlighet att försöka påverka vem som fattar kommunala beslut den kommande perioden. Att kunna rösta är en förmån, värd att utnyttja.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan