NyhetsbildZoom
16 kandidater anser att det bästa vore att riva högstadieskolan och bygga nytt, 15 är av annan åsikt.   Foto: Daniel Nissén

Valtest: 16 för nybygge,15 är av annan åsikt

Daniel Nissén -
Bygga nytt eller renovera? Kommunalvalskandidaterna i Närpes är oense om vad man ska göra med högstadiebyggnaden.

Närpes högstadieskola har sett sina bästa dagar och det är meningen att fastigheten ska åtgärdas inom de kommande åren.

Renovering har kanske setts som det mer troliga alternativet men bland annat skolans direktion har fört fram att ett nybygge kunde vara ett bättre alternativ.

16 kommunalvalskandidater i Närpes anser i HSS Medias valtest att det bästa vore om man rev högstadiet och byggde ett nytt. 15 är av annan åsikt. Det är med andra ord jämnt.

Tio inte har tagit ställning. 41 av totalt 54 kandidater i Närpes har fyllt i valtestet. Flera kandidater har också kommenterat frågan.

– Svårt att fatta beslut innan ordentlig utredning gjorts, men nybyggnation brukar löna sig i längden, skriver Tanja Eklund (SFP).

– Närpes högstadieskola behöver och ska åtgärdas! Det avgörande för mig är inte om det är ett nybygge, utan att byggnaden blir en miljö där elever och personal mår bra, kan trivas, samt att byggnaden är pedagogiskt funktionell och kostnaden ekonomiskt försvarlig, säger Mikaela Björklund (SFP).

– Att bygga nytt mitt på backen och få en bättre skolgård är att föredra. Kanske kunde man bygga ihop högstadiet och gymnasiet och få synergieffekter, säger Peter Lassus (KD).

Det blir också nästa fullmäktige som får ta ställning till vad man ska göra med högstadiefastigheten.

Planer ska göras upp för de olika alternativen och kostnadsberäkningar tas fram men enligt tekniska direktören Edd Grahn har arbetet inte framskridit de senaste månaderna eftersom man prioriterat hvc-området.

– Vi ska försöka få några alternativ åt de förtroendevalda så de får börja fundera vad vi ska göra.

Senare i vår räknar Grahn med att man ska ta itu med högstadieplanerna igen.

Här hittar du valtestet

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan