Borde varit fler kvinnor på listorna

Daniel Nissén -
Beslutsfattarna bör vara representativa för hela befolkningen.

Den genomsnittlige kommunalvalskandidaten i Sydösterbotten är en 50-årig man (se SÖ:s granskning 7.3). Man kommer inte ifrån en känsla när man går igenom kandidatlistorna till vårens kommunalval i de sydösterbottniska kommunerna: det är en aning gubbigt – både sett till köns- och åldersfördelningen.

Med tanke på att den här ledaren skrivs på internationella kvinnodagen (onsdag 8 mars) hade det varit passande att kunna konstatera att man i Sydösterbotten tagit ett betydande steg mot jämställdhet då lika många kvinnor som män kandiderar i kommunalvalet. Så är ändå inte fallet.

Av de 191 kandidaterna i Närpes, Kaskö, Kristinestad och Korsnäs är 80 kvinnor. 42 procent är inte katastrofalt men ändå en bra bit ifrån bra. I Korsnäs kommer man närmast 50 procent medan situationen är värst i Kaskö där endast 35 procent av kandidaterna är kvinnor. Det är för dåligt.

Sydösterbotten är inte unikt i det här fallet. Männen dominerar listorna i hela Österbotten (Vbl 2.3).

Ser man på nuvarande fullmäktige är det också där Korsnäs som är bäst med nästan 50 procent kvinnor. I övriga kommuner ligger andelen kvinnor i trakerna av 30 till 35 procent. Sämst är det i Kristinestad.

Också de lite yngre kandidaterna kunde vara fler. I Närpes och Korsnäs har man lyckats tämligen bra med att få en jämn åldersfördelning bland kandidaterna men i Kaskö och Kristinestad sträcker medelåldern sig en bit över 50 år och många av kandidaterna har passerat pensionsåldern.

Det har varit svårt att hitta kandidater till årets val – kanske svårare än vanligt. Det budskapet har kommit från i stort sett alla partier i alla kommuner. Med tanke på det kan man tänka att partierna tagit vad man fått, och äldre män verkar ha varit mest benägna att ställa upp. Med en åldrande befolkning ter det sig kanske också naturligt att det ska synas bland kandidaterna.

Förklaringen håller ändå inte fullt ut. Vissa partier har trots allt lyckats ganska bra med att få med såväl kvinnor som yngre. Andra har varit ganska usla. Om det är svårt att få med kvinnor och unga på partiets lista borde man kanske fundera på vad man gör för fel.

De flesta partier har säkert haft goda intentioner att få bästa möjliga fördelning på sina listor. Men kvinnors och ungas – och många minoriteters – underrepresentation är ett problem som inte bara ska reflekteras över inför val.

Det blir inte bra beslutsfattande om det mesta ska bestämmas av äldre män. Besluten blir heller inte representativa för hela befolkningen. Samhället består av så mycket mer än män i 50- till 60-årsåldern. Den diversiteten måste också synas bland beslutsfattarna.

Om vissa delar av befolkningen inte är intresserade av att delta där beslut som påverkar alla fattas är det ett problem som berör hela samhället och man bör försöka hitta sätt att ändra på den saken. Om det är så att vissa delar av befolkningen inte ges möjlighet att i tillräckligt hög grad delta i beslutsfattandet är det ett ännu större problem och bör absolut åtgärdas.

Det handlar också om vilket inflytande dessa ges när någon faktiskt blir invald i exempelvis ett kommunfullmäktige. Inte heller här råder något katastrofläge, men det är en bit kvar tills allt är frid och fröjd.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan