Nu sätter valrörelsen i gång

Mats Ekman -
Den första etappen är avklarad. I tisdags gick tiden för kandidatnomineringen ut.

I de fyra kommunerna i SÖ:s spridningsområde kandiderar sammanlagt 191 personer i kommunalvalet. Det kan jämföras med 219 hösten 2012.

Nomineringen har gått trögt på sina ställen, och många tillfrågade har dröjt in i det sista med besked. Men medan slutspurten gav utdelning i Närpes och Korsnäs – där antalet är så gott som oförändrat jämfört med 2012 – är det en minskning i storleksklassen 20 procent i Kaskö och Kristinestad. I de sistnämnda är det dock betydligt fler partier och i förhållande till antalet mandat fler kandidater som tävlar om väljarnas gunst.

Andelen kandidater med invandrarbakgrund har ökat. Att aktivera sig i lokalpolitiken är också en del av lyckad integration.

Den nya fyraåriga mandatperioden inleds 1 juni, då vi får nya förtroendevalda även i andra kommunala organ.

Det bjöds inte på några stora skrällar i Sydösterbotten. Det som kan noteras är att det nu har inlämnats fler listor än 2012. Kristdemokraterna är med i leken för första gången i ett kommunalval i Korsnäs och De gröna har två kandidater i Närpes. Däremot rann Samlingspartiets ambition om att kandidera i Korsnäs och Närpes ut i sanden.

Den stora nyheten i Kaskö är att Svenska folkpartiet och Vänsterförbundet har ingått ett valförbund. Det här är partier som på riksplanet vanligen står ideologiskt långt från varandra (även om de ofta ingått i samma regering) men på det lokala planet råder en annan verklighet och i Kaskö har VF:s enda representant ofta haft samma syn som SFP-gruppens fem.

I valet 2012 fick SFP flest röster men lika många mandat som SDP. SFP–VF räknar med att alliansen ska ge bättre utdelning i mandat, och konstellationerna i nya fullmäktige kan bli avgörande för Kaskös framtida orientering. I Kaskö finns även en lista med två obundna kandidater. Kasköfullmäktige har i dag 17 ledamöter från 6 partier.

Som SÖ kan berätta i dag finns bland flera partier i Kaskö en vilja för att utreda en kommunsammanslagning med Närpes, och det kommer garanterat att dyka upp som en kommunalvalsfråga i Kaskö.

Om regeringen väljer att forcera planerna på social- och hälsovårdsreformen enligt nu utstakad tidtabell överförs en stor del av kommunernas uppgifter (och anställda) på landskapen, vilket betyder att de nya förtroendevalda får betydligt mindre att säga till om.

Men sakkunniga, senast nu fem professorer, varnar för att vårdreformen i nuvarande tappning riskerar bli mer än en halvmesyr och att man därför borde utreda detaljerna och täppa till fallgroparna som gäller bland annat valfriheten innan man går vidare.

Regeringen skulle göra klokt i att lyssna på farhågorna och ta en timeout, för vad Finland inte har råd med är ett gigantiskt misslyckande som ökar byråkratin och kostnaderna och försämrar servicen.

Enligt undersökningar är det rikspolitiska beslut som styr många väljares val även i kommunalvalet, varför vårens val till en del även blir en mätare på vilket förtroende regeringspartierna har hos folket. Men för de flesta är det ändå de lokala frågorna som avgör vem man lägger sin röst på.

Förhoppningsvis väntar nu en intensiv och livlig valdebatt, som även engagerar väljarna.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan