Viktigt att vårt kulturarv förs vidare

Lotta Sjöblad -
De fina specialsamlingar som redan finns i Kristinestad borde kompletteras med ett historiskt museum.

Det är vår skyldighet att ta tillvara material som under åren samlats och föra Kristinestads historiska arv vidare, anser tre fullmäktigeledamöter som inlämnat en motion om att inrätta ett sådant museum.

Ett professionellt grepp behövs vid både insamling, vård och katalogisering men framför allt då material presenteras. Experter skulle fastslå museets karaktär men det kunde täcka allt från politisk och militär till social och ekonomisk historia.

Det är viktigt att ta hand om vårt gemensamma kulturarv för det som en gång går förlorat är svårt att ersätta. För många berättelser, som borde ha nedtecknats, har redan gått förlorade då resurser saknats. Det samma gäller uppgifter om gamla fotografier, då ingen längre känner till vad eller vilka som finns på dem.

Nu är det i huvudsak några frivilliga som genom ideellt arbete sköter museerna i staden. De gör sitt bästa både då det gäller underhåll och att förevisa och berätta om samlingarna. En viktig fråga är vem som tar över den dag då dagens frivilliga inte längre orkar engagera sig. De kunskaper de har förs inte så snabbt vidare.

Bildnings- och fritidscentralen har redan i många år haft tuffa sparkrav. De har bland annat lett till att staden inte haft anslag för att betala museichefen lön. Utan ideella insatser skulle Carlsro museum också ha varit helt stängt. Den krassa sanningen är att anslagen inte räcker till för nuvarande museiverksamhet.

Då är det svårt att tänka sig hur det initiativet rent ekonomiskt kunde förverkligas. Det är inte bara i Kristinestad man dragit åt svångremmen utan också Museiverket måste spara. Museer kräver också regelbundet underhåll och ibland större insatser. Samtidigt som de flesta torde inse att det är viktigt att kulturarvet bevaras ifrågasätts kostnaderna.

En glädjande trend är att intresset för gångna tider ökar. Det märks bland annat genom livliga diskussioner i sociala medier men också genom att historiska föreläsningar lockar stor publik.

På det viset kan vi också föra vårt kulturarv vidare åt kommande generationer och det är bra att entusiaster är villiga att dela med sig av sina kunskaper.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan