Nämpnäs får upplyst korsning

Mona Söderman -
Vägbelysningen kommer att byggas ut i Nämpnäs. På samma gång kommer också södra korsningen Strandvägen/Nämpnäsvägen att bli upplyst. Vård- och omsorgsnämnden i Närpes har godkänt att testamenterade medel används för utbyggnaden.

Av Göta Palms testamenterade medel, som nämnden förvaltar, beviljas 40 000 euro för att bygga ut vägbelysningen i byn. Belysning anläggs på stadens bostadsområde. Därifrån fortsätter utbyggnaden i byn längs Nämpnäsvägen fram till dagens belysning. Det betyder att hela Nämpnäsvägen då är upplyst.

Vägbelysningen byggs också ut åt andra hållet ända ut till Nämpnäsvägens södra infart från Strandvägen. Det innebär också att korsningen blir belyst 150 meter åt vartdera hållet längs Strandvägen.

Enligt testamentet ska sjuk- och åldringsvården prioriteras. Donatorns vilja var att något också ska satsas direkt på byn och byborna.

Det är Nämpnäs skifteslag som anhållit om att vägbelysning ska byggas, och finansieras med pengar från testamentet. Från början rörde det sig om 30 000 euro men sedan även korsningsområdet vid Strandvägen tagits med utökades summan.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan