Fler ger råd per telefon

Lotta Sjöblad -
Goda exempel på hur nya jobb kan skapas då gamla försvinner finns i Kristinestad.

Företag med telefonrådgivning, inriktad på hälsovårdstjänster, sysselsätter nu många, företrädesvis kvinnor i regionen. Den nya tekniken har gett nya möjligheter.

Suomen Terveystalo började med 15 anställda för tio år sedan. Verksamheten har under åren utökats betydligt, både då det gäller tjänster och antalet anställda. Nu har Terveystalo 120 anställda på sjukhusbacken, där företaget hela tiden funnits, och söker mer personal. Flera anställda betyder också att det behövs större lokaliteter. Även det torde kunna lösas.

När verksamheten på Bottenhavets sjukhus körts ner löste staden Kristinestad in fastigheten. Skeptiker skakade då på huvudet och frågade hur man effektivt ska kunna utnyttja de tomma byggnaderna. Det vårdcampus som efter det byggts upp har olika aktörer. Fler skulle gärna flytta dit men det finns få lediga kvadratmeter, vilket är både på gott och ont.

Det är bra att de stora byggnaderna utnyttjas men besvärligt när intresserade finns och väggarna kommer emot. Det problemet kvarstår så länge som tekniska centralen och Kristinahemmet behöver de lokaliteter, där de nu finns.

Ibland är verksamheten av det slaget att man kan hitta andra bra lösningar. Mitt i stadskärnan finns Medhelp, som inledde sin verksamhet på höstkanten. Företaget betjänar kunder i Sverige och dess mål är att till sommaren ha 25–30 anställda i Kristinestad. Språkkunskaper är viktiga och företaget har enkom sökt erfarna sjukskötare med svenska som modermål.

De som riktar sig kunder i hemlandet ser tvåspråkigheten som en tillgång. Då har man möjlighet att till rådgivningspunkter anställa personal som kan betjäna både på svenska och på finska. Utöver hälsovårdstjänster finns i staden också arbets- och näringsförvaltningens telefonrådgivning med tio anställda.

Av betydelse är att det finns personer med utbildning, enkom för den sektor som tjänster erbjuds inom. För kunderna är det viktigast att den som svarar är språkkunnig och väl insatt i branschen.

Flera jobb kan mycket väl skötas på distans och den arbetsformen blir vanligare också här.

Många satsar också på egna företag och där ligger regionen över landsmedeltalet. Vi lever i en företagartät bygd och över hälften av våra drygt 2 000 företag finns i Närpes.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan