Inre hamnen kan bli levande stadsdel

Lotta Sjöblad -
Inre hamnen är ett återkommande debattämne i Kristinestad. Skärpta miljökrav och trafikbegränsningar har lett till att den redan i flera år fört en tynande tillvaro.

Under glansdagarna jobbade många stadsbor där, området sjöd av aktivitet och fartyg som inte genast fick kajplats låg på redden. Nära hamnen har också funnits och bedrivs fortfarande annan verksamhet.

Då det handlar om ett stort centralt område är det naturligt att man kopplar ihop det med bostäder. Östra sidan har de senaste åren lockat många byggare och hus av olika slag har i rask takt uppförts både norr och söder om hamnen. Men hittills har endast lösare diskussioner förts om själva hamnområdet. Det är nu reserverat för hamnverksamhet, vilket begränsar användningen.

I olika sammanhang har det påpekats att hamnen skulle kunna bli ett trivsamt bostadsområde som lockar inflyttare i alla åldrar.

Fler inflyttare står högt på önskelistan i Kristinestad och då gäller det att kunna erbjuda olika bostadsalternativ. En del fascineras av de gamla trähuskvarteren medan andra söker modernare och underhållsfriare bostäder. Service av olika slag i närheten av bostaden är givetvis ett plus.

Hösten 2015 tillsattes i staden en hamnkommitté, med uppgift att föreslå hur området i framtiden kan användas, och dess arbete är nu klart. Resultatet är en detaljerad vision på drygt 60 sidor. Den har sammanställts av arkitekt Dani Kulonpää, som kommittén anlitat.

Förhoppningsvis sätter den här visionen igen fart på debatten, för en sådan behövs. Det är bra om flexibilitet då finns, och man utgående från den här luntan kan resonera vidare. Visionen förtjänar ett bättre öde än att bara arkiveras bland handlingarna.

Förverkligas visionen kommer stadsbilden på Östra sidan att förändras radikalt. Kulonpääs vision är en stadsdel för människor i olika åldrar med både bostäder och plats för diverse aktiviteter. Bostäderna är allt från egnahem till flervåningshus. Invävda bland allt det nya finns gamla byggnader, med anknytning till hamnens historia.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan