Daghemsbygge med förhinder

Mats Ekman -
Det var bråttom, bråttom. Följden? Det går långsamt, långsamt... Snart fyra år senare stampar man fortfarande – nästan – på stället.

Brådskan i det inledande skedet har i själva verket bara kostat tid och pengar och renommé.

Som SÖ kunde berätta i lördags (14.1) är det fortfarande höljt i dunkel när det nya daghemmet i Kristinestad kan byggas.

I oktober valde tekniska nämnden entreprenör, men två av de sammanlagt nio anbudsgivarna har vänt sig till Marknadsdomstolen med krav på att beslutet upphävs. Man invänder främst mot poängsättningen som styrde valet av entreprenör. Till saken hör att även jävsfrågan kommer att utredas.

Det var inte endast priset som styrde, utan vad som ansågs vara totalekonomiskt mest fördelaktigt för staden och där tillmättes även andra faktorer betydelse vid poängsättningen.

Intressant nog var nämnden oenig i sitt val av entreprenör, vilket betyder att en grupp ledamöter gjorde en annan bedömning – utgående från ett och samma beslutsunderlag.

Att man gör så olika tolkningar av samma underlag visar att det är svårt att jämföra anbud i ett projekt som lagts ut som en så kallad totalentreprenad och kriterierna för poängsättningen inte är entydiga och genomskinliga nog.

Det vanliga inom kommunerna – också i Kristinestad – är att dela upp byggprojektet i olika entreprenader, för bygg, VVS, el med mera. Man berättar exakt vad man vill ha, jämförelsen blir enklare.

För att snabba på byggprojektet beslöt man ändå gå in för totalentreprenad i den första upphandlingen våren 2015. Fast det gick ju inte så bra, även det första valet fördes till marknadsdomstolen, som efter ett års begrundan (!) insåg att upphandlingen var felkodad varför offertrundan ogiltigförklarades.

Kristinestads stadsjurist konstaterar i SÖ (14.1) att den snabbaste lösningen nu vore att börja om från noll igen och göra en helt ny upphandling – tredje gången gillt.

Det låter som det vettigaste alternativet i det här skedet, med tanke på att marknadsdomstolen tar åtminstone ett år tid på sig och att beslutet därtill kan överklagas, vilket betyder besked tidigast 2018.

Nu finns även möjlighet att på nytt granska daghemsbyggnadens ritningar. Är byggnaden rätt placerad på tomten, så att man får en trivsam helhet? Får man den naturliga synergin då det gäller stödfunktioner med den intilliggande skolan, som just nu renoveras? Finns det skäl att uppdatera ritningarna så att säkert har ett daghem som uppfyller också morgondagens krav och förväntningar samt behov av dagvårdsplatser?

Samtidigt vore det nu förnuftigt att skippa totalentreprenadkonceptet och dela upp bygget i olika entreprenader (det har nuvarande tekniska direktören också gett signaler om) samt anlita en utomstående sakkunnig för hela upphandlingsprocessen. Upphandling är en svår konst, som ska tåla granskning.

Det tidigare daghemmet i stadskärnan tömdes våren 2013 efter att en konditionsgranskning dömt ut byggnaden som hälsovådlig och byggnadstekniskt undermålig. Sedan dess fungerar dagvården på olika adresser i stadskärnan, och de tillfälliga lösningarna får nu en fortsättning.

Men några månader hit eller dit kan inte längre spela någon större roll och därför är det nu skäl att starta om utan onödig barlast.

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan