NyhetsbildZoom
Finska gymnasiet på östra sidan i Kristinestad har tillsammans med finska högstadiet de mest tidsenligt lokaliteterna vid en eventuell sammanslagning. Foto: Arkiv

Samarbete mellan
Kstadsgymnasier utreds

Anders Bergvik -
Utredningen för hur Kristinestads gymnasium och Kristiinankaupungin lukio kunde samarbeta ska vara klar 1 augusti

Redan 2010 lämnades en motion, med Paavo Rantala (C) som första undertecknare in om att gymnasierna i Kristinestad borde sammanslås till en och samma enhet.

Nu beställer stadsstyrelsen en utredning av utbildningscentralen hur en samarbetsmodell mellan gymnasierna kunde se ut.

Fördelen med ett tvåspråkigt campus skulle vara ett starkt utbildningscentrum som även lockar elever från andra orter till ett konkurrenskraftigt gymnasium som kan utvecklas med beaktande av arbetslivets framtida behov.

Även möjligheten att ha gemensamma lärare lyfts fram liksom att utbudet av gymnasiekurser kunde öka.

Under behandlingarna i respektive utbildningsnämnd har man också konstaterat att högstadierna och gymnasierna har gemensamma lärare och mycket nära samarbete, vilket skulle förutsätta att samtliga fyra skolor borde tas i beaktande om skolorna placeras i samma utrymmen.

Skulle gymnasierna (och eventuellt högstadierna) flytta ihop är finska högstadiets och -gymnasiets utrymmen på Östra sidan mest tidsenliga. Ett tvåspråkigt campus skulle ändå förutsätta en utbyggnad på 1 000 kvadratmeter i tilläggsutrymmen.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan