Öronmärkta skattepengar för vägskötsel

Lotta Sjöblad -
Mera anslag och översyn behövs för att få våra vägar i bättre skick.

Bristande vägunderhåll är ett återkommande samtalsämne, speciellt vintertid då vägarna ska saltas, sandas och plogas så att trafiken kan fungera. Trafikanter har redan länge varit missnöjda med skicket på de lägre klassificerade vägarna men också underhållet av riksåttan, som hör till landets huvudvägar, kritiseras ofta.

Omväxlande väder, som under de senaste vintrarna, försvårar också underhållsarbetet. Temperaturen varierar snabbt från plusgrader till rejäl köld och beroende på graderna kan häftiga regn eller snöfall överraska trafikanterna.

Med så snabba växlingar borde det också vara viktigt att vägarna i skyndsam takt åtgärdas men så är det tyvärr inte. Det medger man också vid Närings-, trafik- och miljöcentralen, som har ansvaret för att övervaka att vägarna underhålls. Skötseln ges ut på entreprenad och huvudentreprenörerna måste se till att vägarna är i det skick som krävs. Det egentliga grovjobbet utförs sedan av ett flertal olika underentreprenörer.

Krass ekonomi är grundorsaken till bristerna. Anslagen är för snålt tilltagna och då prioriteras huvudvägarna. För lägre klassificerade vägar blir därför åtgärdstiderna ganska långa.

Då är det förståeligt att både vanliga bilister och yrkeschaufför många gånger frågar sig vad man egentligen får i stället för de bil- och bränsleskatter de måste erlägga. Flertalet skulle säkert hellre se att pengarna användes till något som man konkret har nytta av, som bättre vägar och snabbare underhåll, än att de försvinner i statens stora anonyma kassakista.

Under de år vägunderhållet varit eftersatt har en hel del skador hunnit uppkomma och vägar försämras. Halka och djupa hjulspår vintertid borde höra till det som lätt kan åtgärdas. För att avhjälpa de skador som uppstått krävs både tid och anslag och de pengarna borde rimligen komma från staten.

Det kan bli svårt då staten vill minska på sina utgifter. Ett exempel är enskilda vägar, där statens bidrag endast räcker till de mest brådskande och kritiska projekten. Kommunernas andel är betydligt och enligt en enkät stöder de årligen enskilda vägar med åtminstone 30 miljoner euro.

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan