Jubileumsår för Sydin

Mats Ekman -
Närproducerade nyheter uppskattas 1897 och 2017.

”En episod av ofvanligare slag inträffade då två af föreningens medlemmar från staden ankommo per isvoschik ”flaggande” med profnummern af den med posten hitanlända Kristinestads Tidning. Man formligen slogs om bladet, havs båda hälfter delades på tvänne högeligen intresserade parter.”

Så berättas i en notis om Arbetets vänners utflykt i Kristinestad, publicerad i det första officiella numret av Kristinestads Tidning 1 september 1897. Nyheter, och i synnerhet lokala sådana, har alltid varit eftertraktade.

Provnumret som man refererar till utkom 11 augusti 1897, men den ordinarie utgivningen inleddes alltså i september.

Kristinestads Tidning utkom under den ryska tiden, då tidningsutgivning krävde tillstånd och presscensuren kunde stryka i texterna. Om innehållet ogillades av myndigheterna kunde tidningen bli indragen på bestämd tid eller för alltid. Myndigheterna bestraffade Kristinestads Tidnings frispråkighet genom indragning i slutet av år 1900.

Men man gav inte upp. 1903 såg en ny svenskspråkig tidning i Kristinestad dagens ljus. Delvis samma bakgrundskrafter låg bakom tillblivelsen av Syd-Österbotten. Som vår tidnings födelseår räknar vi alltså 1897 vilket betyder att vi i år, då den självständiga republiken Finland firar 100 år, kommer att fira 120-årsjubileum.

1914 grundades Kaskö Tidning, som 1964 fick Närpes som utgivningsort och döptes om till Närpes Tidning (de första åren gick den under namnet Närpes-Övermark-Kaskö Tidning). Under flera decennier utkom två konkurrerande svenska lokaltidningar i Sydösterbotten, men 1980 hittade de varandra. Resultatet av tidningsfusionen blev Syd-Österbotten / Närpes Tidning. Ett par år senare föll Närpes Tidning bort från tidningsnamnet.

Det var alltså två små tidningar som genom fusionen förvandlades till en större, starkare och modernare lokaltidning. Att Syd-Österbotten på 1990-talet blev del av HSS Media-koncernen (ägd av Harry Schaumans stiftelse) gav mera muskler till att utveckla tidningen.

Hur går det för Sydin? Vi får ofta frågan. Svaret är att det ekonomiskt går rätt bra för ägarbolaget HSS Media Ab just nu, liksom för resultatenheten Syd-Österbotten. Därför har vi under 2017 förstärkt den redaktionella bemanningen, vilket ska märkas i ett bättre innehåll i de olika publiceringskanalerna.

Ordet utmaning låter lite väl klyschigt, men beskriver väl hur det är att jobba inom den snabbt föränderliga mediebranschen. Man kan lugnt säga att det i förändrings- och tekniskt avseende har hänt mera de senaste 20 åren än under de första 100 åren, för att inte tala om ändrade medievanor.

Det känns samtidigt tryggt att veta att Sydin uppskattas i regionen. Det är ett förtroende som förpliktigar.

I Sydösterbotten. Om Sydösterbotten. För Sydösterbotten. Svårare än så är det inte, och gäller även 2017.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan