Flera osäkra valkort ännu

Lotta Sjöblad -
Besked om vilka som är beredda att kandidera i kommunalvalet i april börjar nu sakta droppa in. Det är drygt två månader kvar tills kandidatuppställningen ska fastställas och förarbetet pågår för fullt på flera håll. För andra är det, åtminstone än så länge, trögare.

Partierna ska dels anstränga sig för att uppbåda tillräckligt många kandidater och dels försöka värva representanter som kan locka möjligast många olika väljargrupper.

En del av de ledamöter som nu ingår i de fyra fullmäktigeförsamlingarna i Sydösterbotten kunde ge klart besked men rätt många har ännu inte bestämt sig. Det framgick då SÖ före julen kollade läget bland sittande ledamöter.

I Närpes och i Korsnäs är nästan hälften av de nu sittande ledamöterna beredda att fortsätta sin politiska karriär. I Kristinestad har en tredjedel tackat ja och i Kaskö finns fem som vill vara med också nästa period.

Klart nej säger närmare en tredjedel i både Kristinestad och Närpes. Samma besked kommer tre medlemmar i Kaskö och fem i Korsnäs. Bland nej-sägarna finns både veteraner som anser att de varit med länge nog och personer som tycker att en eller några perioder är nog.

Många i den senare gruppen påpekar att de inte har tillräcklig tid att sätta sig ordentligt in de ärenden som man ska fatta beslut om. Det gäller att vara ordentligt påläst och luntorna som förtroendevalda får är både många och digra, vare sig de kommer elektroniskt eller i pappersform.

Att kombinera arbete med förtroendeuppdrag kan också visa sig vara svårt, speciellt om man har eget företag eller jobbar på annan ort.

De som tvekar är ungefär lika många som nej-sägarna i Korsnäs, Kristinestad och Närpes medan de är något fler i Kaskö. För ett flertal handlar det säkert om att man ännu inte bestämt sig.

Att tveka eller inte ge besked i ett tidigt skede kan också vara ett strategiskt drag. Väntar man till sista minuten är det möjligt att se vilka andra som finns med och utgående från det urvalet bestämma sig om man är beredd att ställa upp.

Då kommunalvalet nu ordnas först i april har mandattiden för sittande fullmäktige förlängts.

En hel del ledamöter valde då att utnyttja möjligheten att sluta i förtid och de lämnar sina uppdrag vid årsskiftet. I stället träder ersättare in för att i några månader sköta uppdragen.

Hur partikartorna kommer att se ut i valet blir också intressant. I Korsnäs finns SDP:s enda ledamot med bland dem som säger nej till att fortsätta. Frågan är då om Korsnäs igen blir en enpartikommun. SFP har ibland varit enda parti vid makten där. Också i Kristinestad är det i detta skede osäkert om SDP lyckas värva kandidater.

Kaskö verkar för tillfället vara den av de fyra där det är trögast att överhuvudtaget värva kandidater. Staden är liten och dess ekonomi ansträngd och då är det också svårt att hitta någon som vill binda sig för dylika uppdrag.

Många frågetecken har man i alla kommuner kring de kommande vård- och landskapsreformerna. Det handlar bland annat om vilken roll lokala fullmäktigeförsamlingar i framtiden får.

Därför är det naturligt att politiker redan nu också signalerar att de är villiga att ställa upp i det första valet av landskapsfullmäktige, som torde bli i januari 2018.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan