Hårdare åtdragen svångrem?

Lotta Sjöblad -
Flera omfattande projekt kräver stora satsningar i Sydösterbotten.

Nästa år planeras investeringar på sammanlagt 21,7 miljoner euro i de fyra sydösterbottniska kommunerna Kaskö, Korsnäs, Kristinestad och Närpes. Det står klart sedan fullmäktigeförsamlingarna nu godkänt budgetförslagen för nästa år.

Över hälften av summan, 11,7 miljoner euro, satsas i Kristinestad och där är flera stora projekt på gång. Både då det gäller Kristinahemmet vid Salavägen och Kristinestads skola har arbetena redan pågått en längre tid.

Snart kan också byggandet av ett nytt daghem i stadskärnan äntligen inledas.

Det är tre angelägna projekt, som är på gång. Medan man väntar på att de ska bli klara måste man se till att verksamheterna fungerar med hjälp av tillfälliga och ibland haltande lösningar.

I Närpes satsas nästan sju miljoner och merparten går till bygg- och renoveringsprojekt runt hälsovårdscentralen.

Den ursprungliga avsikten var att sprida ut investeringarna på tio år men vårdreformen får staden att snabba på projekten och man räknar nu med att få allt klart på tre eller fyra år.

Genom att satsa vill Närpes bädda för att ha kvar hälsovård också framöver. Samtidigt är det en risktagning, för ingen kan nu med säkerhet säga hur det blir då reformen träder i kraft.

Stora satsningar innebär också att marginalerna är knappa. Det är visserligen valår 2017, men med det som nu ingår i budgeterna finns det inte rum för att komma med extra löften. Det kan leda till att det blir svårt att hitta personer som är beredde att ställa upp i valet. Den osäkra framtiden efter alla reformer underlättar knappast heller situationen.

Kommunalskattesatsen i regionen ligger redan över nästa års landsgenomsnitt på 19,91 procent. Den österbottniska genomsnittsprocenten är 20,62, framgår det av Kommunförbundets sammanställning.

I hela landet höjer 47 kommuner sin skattesats år 2017 medan 14 sänker den. Nyslott och Jämijärvi toppar med 22,50 procent bland fastlandskommunerna medan Grankulla har den lägsta på 17 procent. Skillnaden mellan den högsta och lägsta skattesatsen krympte till 5,50 procentenheter.

Av den sydösterbottniska fyrklövern har Korsnäs och Närpes en skattesats på 21 procent och Kristinestad på 21,50 procent. Högst, 22 procent, är skattesatsen i Kaskö. Det är samma kommunalskatt som närliggande Teuva, Bötom, Storå och Kauhajoki i Södra Österbotten också har.

I Kaskö har man redan länge haft svårt att få inkomsterna att täcka utgifterna. Det beror på att efterdyningar från stängningen av Metsä-Botnias fabrik i staden fortfarande förekommer. 

Samarbetsförhandlingar med personalen måste därför igen inledas.

När gränserna är så här snäva behövs det inte mycket för att rubba den ekonomiska balansen. Den svåra frågan är var och hur man ska göra de nedskärningar som behövs. Mycket är redan så slimmat att smärtgräsen kommit emot.

När landskapen i framtiden ska ta över mycket av de kommunerna nu sköter blir marginalerna på många håll ännu snävare än vad de är nu. Då verksamhet försvinner från kommunerna omfördelas också skattepotten.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan