Beslut på bräcklig grund

Mats Ekman -
Tolv plus ett var mer än regeringspartierna kunde smälta.

Kampen för Vasa centralsjukhus fortsätter, det är mycket som hinner hända och förändras före 2019 och själva vårdreformen ska godkännas först på våren, meddelar riksdagsledamot Joakim Strand (SFP). Han vägrar ge slaget om omfattande jour vid centralsjukhuset förlorat, trots nederlag i grundlagsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet samt nu också i riksdagen. Oppositionen har inte kunnat rubba jourreformen.

Fulljour är en strid som utkämpats under hösten och som engagerat österbottningarna. Regeringens förslag är att tolv av landets sjukhus ska få omfattande jour. Vasa centralsjukhus finns inte bland dem, däremot centralsjukhuset i Seinäjoki. Det har väckt berättigade frågor om hur man i Seinäjoki ska klara av att ge svenskspråkiga österbottningar vård på modersmålet.

Det finns många märkliga ingredienser i denna soppa, till exempel den oerhörda brådska som nu omger jourreformen.

– I regel har riksdagen jobbat noggrant och långsamt då det gäller ärenden som är kopplade till grundlagsutformningar. Det är inte alldeles vanligt att så här stora beslut fattas med brådska. Först pressar man tidtabellen för grundlagsutskottet, sedan får social- och hälsovårdsutskottet en helt huvudlös tidtabell och så lägger man in extra möten för riksdagen, kommenterar professor Göran Djupsund i Vasabladet.

Vi har från de senaste åren flera andra fall på stora reformer som hastats igenom av ivriga ministrar som vill visa handlingskraft, förslag som man sedan får backa då man inser hur ogenomtänkta och dåligt förberedda de var.

En tolkning som gjorts är att regeringen börjar få kalla fötter, och snabbt vill få bort ärendet från dagordningen. Det kan man förstå, eftersom det finns ett utbrett missnöje med jourreformen. Det är ju inte enbart i Österbotten sjukhuset nedgraderas. I samma situation är centralsjukhusen i Kajana, Kotka, Tavastehus... Det är möjligt att regeringspartierna är rädda för att ”motståndsrörelsen” i Österbotten sprider sig till andra landskap och aktiverar de allt mer missnöjda partimedlemmarna.

Det finns också många trista element i debatten. Det som gör många uppriktigt ledsna är att rätten till vård och service på eget modersmål plötsligt tolkas som ”krav på särbehandling” och ”språkpolitik”. Det gör alltid gott att tänka sig in i den andras situation, hur skulle helt finskspråkiga reagera om de anvisades till ett sjukhus där ingen förväntas kunna finska?

Det är svårt att exakt veta hur jourförordningen på längre sikt kommer att påverkar Vasa centralsjukhus. Men statusen försvagas och det befaras i framtiden bli svårare att upprätthålla nuvarande specialiteter och jour i samma utsträckning. Utan omfattande jour blir det mindre pengar från staten.

– Hela vårdreformen är en dubbelblåsning. I praktiken snor regeringen kommunernas pengar och styr förvaltningen med en järnnäve, säger riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) i en FNB-intervju.

Så kort och kärnfullt kan man även sammanfatta vårdreformen. I något skede kan man anta att även regeringspartiernas vänner börjar ifrågasätta konsekvenserna av jourreformen och den stora vårdreformen, som vilar på bräcklig grund. Därför vore det klokt av regeringen att redan i detta skede bromsa och backa och inte låta prestigen styra. Det vore inte heller fel att visa lite god vilja även när det gäller hur man i praktiken ska organisera specialsjukvårdens jour i Österbotten.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan