Pisa har börjat luta åt fel håll för Finland

Daniel Nissén -
Resultaten är fortfarande bra men det finns oroväckande trender.

Något i skymundan av självständighetsdagsfirandet kom de senaste Pisa-resultaten i tisdags. Pisa-undersökningen mäter med jämna mellanrum OECD-ländernas 15-åriga skolelevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Mätningarna som man nu fått resultaten från gjordes 2015 och där låg fokus på naturvetenskap.

För Finlands del ger resultaten både goda och dåliga nyheter. Landet toppar visserligen inte längre listan men återfinns ändå i toppskiktet – Finland är nu femma på listan. Det har skett en nedgång i resultaten, men den är inte stor.

Till det positiva hör också att flickorna i Finland klarar sig väldigt bra. Så bra faktiskt att de är näst bäst i mätningen.

Betydligt sämre går det då för pojkarna. Deras resultat räcker inte till mer än en tiondeplats och i inget annat av länderna som deltar i undersökningen är skillnaden mellan könen så stor. Det här är en oroväckande utveckling. Man bör hitta åtgärder för att förbättra pojkarnas motivation och ?attityd till skolan, och det arbetet börjar i hemmen.

I mätresultatet framkommer också en liten paradox. Pojkarna är betydligt mer intresserade av att utbilda sig inom tekniska områden trots att flickorna skulle vara klart mer lämpade sett till sina kunskaper.

Oroväckande är också att de regionala skillnaderna ökar och det är västra Finland som klarar sig sämst medan huvudstadsregionen drar ifrån resten av landet. Samtidigt har de svenskspråkiga skolornas resultat närmat sig de finskspråkigas. Tyvärr är det inte de svenskspråkiga som blivit bättre utan de finskspråkiga som blivit sämre.

Det mest oroande är ändå att socioekonomiska faktorer börjat synas allt mer i barnens resultat. Ännu för tio år sedan spelade föräldrarnas utbildning och ekonomi ingen roll för hur eleverna klarade sig men så är inte längre fallet.

I ett välfärdssamhälle ska var och en ges samma möjligheter oberoende av hur välbärgat eller fattigt hem man råkar vara född i. Med tanke på den nedskärningspolitik som regeringen bedriver kan man bara befara att den här utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan