Bygg ett bra land också för framtiden

Lotta Sjöblad -
Under Finlands första självständiga sekel växte ett bra land fram.

Självständiga Finland, som 100-årsjubilerar nästa år, är ett bra land att leva i. Vi finns ofta med i toppen då olika statiska jämförelser görs. Det kan handla om allt mellan kaffedrickande och trygghet, framgår det av en lista som Statistikcentralen nu sammanställt inför firandet.

Då det är jubileumstider blickar man gärna tillbaka på åren som gått. Seklet började dramatiskt, med första världskriget. Under och efter kriget ritades många gränser om och flera gamla regimer, bland annat det ryska tsarväldet, störtades. I samband med de här omvälvningarna blev Finland självständigt, men de ledde hos oss också till ett inbördeskrig som lämnade många svårläkta sår.

Hösten 1939 samlades mörka moln igen över Europa och det politiska läget var spänt. Motsättningarna ledde till att först vinterkriget och senare efter en kort tid av fred fortsättningskriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen.

Fredsvillkoren var hårda, syndabockar söktes och den politiska balansgången i många år fram-över riskfylld. Återuppbyggnaden efter kriget var mödosamma år, både för individer och för samhället.

Finland är ett land som det är mycket bra att bo i – tack vare oss alla. Vi har tillsammans åstadkommit det här. En finländsk dygd är att vi är måttligt anspråkslösa och det är också en styrka. Det får dock inte bli så att vi underskattar det vi uppnått, sade president Sauli Niinistö, då han i ett tal tog upp statistikuppgifterna.

Våra styrkor är också tema för presidentens mottagning på självständighetsdagen. Krigsveteranen Heikki Westerlund från Kristinestad är en av hedersgästerna där i dag.

De styrkor presidenten talar om behövs för att möta de utmaningar dagens Finland står inför. Tillsammans kan vi möta de prövningar och förändringar samhället genomgår. Det har tidigare generationer också gjort, utan att spara på insatserna.

Under de tunga åren fanns en vi-anda som bar långt och man strävade mot ett gemensamt mål. Det var att skapa ett så bra Finland som möjligt.

En likadan enighet behövs också i dag så att vi tillsammans kan arbeta för att alla ska ha det så bra som möjligt i vårt land.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan