Bygger för livet efter 2019

Mats Ekman -
Nu blir det fart på det offentliga byggandet i Sydösterbotten.

Det blir stora investeringar inom den offentliga sektorn i Sydösterbotten nästa år, på skola, dagvård och äldrevård.

Kristinestad presenterar en investeringsbudget som betecknas som rekordstor. Slutsumman är hisnande 11,7 miljoner euro, och det är mycket för en kommun med mindre än 7.000 invånare.

En orsak är att man nästa år verkställer investeringar som funnits med i tidigare års budgeter men av olika orsaker flyttats fram. Det gäller till exempel byggandet ett nytt daghem invid Kristinestads skola, där renoveringen fortsätter även under nästa år.

Kristinahemmets gamla del har länge varit ett sorgebarn och först nu kommer man till skott med ett nybygge.

Men det är också i övrigt en diger lista över investeringar som presenteras. Inför den osäkra framtid som väntar kommunerna passar staden nu på att sätta infrastrukturen i skick, till största del med lånta pengar, men man får även hjälp av inkomsterna från försäljningen av fritidshustomter. Det illavarslande är ändå att skuldbördan under nästa år kommer att stiga till närmare 5.000 euro per invånare i Kristinestad. Även om man investerar försiktigare de följande åren blir det inte lätt att få ner lånebördan.

Om ett par år förlorar kommunerna bestämmanderätten över social- och primärhälsovården till landskapen, och med följer över hälften av budgeten och personalen.

Just den kommande vårdreformen gör att Närpes nu skruvar upp farten på den så kallade hvc-backen. Från början var det tänkt att det ambitiösa investeringsprojektet skulle pågå under tio års tid, men nu vill man få äldreboendena i skick betydligt snabbare, senast 2020.

Regeringen vill undvika att kommuner och sjukvårdsdistrikt ”kapprustar” inför vårdreformen – något som ju de facto pågår i landet just nu – och därför krävs undantagslov för investeringar större än 5 miljoner euro inom vårdsektorn.

Det undantaget har Närpes fått, eftersom man kan påvisa att det finns ett behov av ändamålsenliga boende. Stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård är i dagens SÖ öppen och tydlig med att man genom tidigarelagda investeringar har bättre chans att få service i Närpes efter 2019. När landskapet bestämmer var vården ska ges i framtiden utgår man från att nya och moderna fastigheter är lättare att hyra ut.

Men i vårdreformen sätts inga likhetstecken mellan väggar och innehåll. Visst är det så att landskapet hellre använder sig av moderna och förmånliga lokaler, men några garantier finns inte. Utgångspunkten med regeringens reform är att skära ner kostnaderna och därför kommer snabbt en centralisering (läs: indragningar på landsbygden och i små kommuner) in i bilden.

Som regeringen nu bygger upp den framtida vårdstrukturen kan man vara rätt säker på att servicenätverket i Sydösterbotten kommer att gallras ut efter 2019. Att allt ska förbli som i dag är det knappast någon som tror, eftersom det kommer att finnas mindre pengar att fördela och Sydösterbotten som region kommer att få svårt att göra sin stämma hörd i landskapets styrande organ.

Men kommunerna har valt att inte stå passiva. Investeringsivern ute i landets kommuner visar att man nu vill satsa medan man ännu har möjlighet till det. Och om landskapet tackar nej räknar man i exempelvis Närpes med att privata vårdföretag kan ha intresse av att etablera sig i stadens byggnader.

Man räknar med att det ska finnas ett liv också efter ”sote”.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan