Brådska som förvånar

Mats Ekman -
Kaskö står nu som ägare till ett helt fabriksområde vid hamnen.

Vi måste våga satsa för att vinna. I de formuleringarna uttryckte sig flera ledamöter när Kasköfullmäktige på tisdagskvällen beslöt att staden köper Lunawoods industrifastigheter invid hamnområdet. Prislappen är 1,2 miljoner euro.

Upplägget är det samma som i fastighetsaffären 2014, då Kaskö stad köpte Aureskosken Jalostetehtaats fastigheter, då för 1,4 miljoner euro.

Metsäliitto-gruppen har avvecklat den mekaniska träförädlingen, Metsä Wood i Kaskö. I och med den senare affären är staden nu ägare till industriområdet på båda sidor om Stamväg 67. Metsäliitto sålde till Aureskoski respektive Lunawood, vilka i sin tur sålde till staden – och blir hyresgäster i samma fastigheter. Företagen slipper binda kapital i fastigheter – och överlåter en del av risktagningen till staden.

1,2 miljoner är en stor summa för en stad av Kaskös storlek, det motsvarar närmare 1.000 euro per invånare i upplåning.

Nu förväntar sig de förtroendevalda nya arbetstillfällen på ”brädgården”. Det är därför man gör den kommunala satsningen. Det goda är att Metsä Woods fabrikshallar kommit till ny användning. En helt annan sak är hur många av arbetstagarna som kommer att bo och betala skatt i Kaskö.

Det blir allt vanligare att pendla till arbete på annan ort, och avstånd på upp till 100 kilometer är inte längre ovanligt. Man ”flyttar inte efter arbete” på samma sätt som förr.

Kaskö tar risken, medan de nya arbetstillfällena kommer hela regionen till godo. Även grannarna drar nytta av etableringarna. Företagen rekryterar enligt kompetens, inte enligt hemort, och arbetstagarna har grundlagsenlig rätt att bo var de vill.

Det blir kanske inte så stora nya skatteinkomster som staden hoppas på. Man hoppas även på del av samfundsskatt och ökade hamninkomster, men någon fastighetsskatt blir det inte med staden som ägare.

Kaskö tvingas skära ner servicen och det kan göra staden mindre attraktiv som boendeort. Det kan faktiskt gå så att någon som får jobb i Kaskö tack vare stadens företagsstöd flyttar bort på grund av att stadens service försämrats när pengarna inte vill räcka till basservicen. Det är inte lätt att hålla reda på hönan och ägget då det gäller förväntningar på arbetsplats, service och boendemiljö.

Vad som skulle ha hänt om Kaskö stad redan i ett inledande skede skulle ha meddelat att staden inte blir någon fastighetsägare? Kanske skulle Aureskoski, eller något annat företag, ändå ha köpt Metsä Woods hallar?

Det är i varje fall mycket troligt att den moderna anläggningen för värmebehandlat trä, Thermowood, skulle ha fått en ny ägare, Lunawood eller någon annan, utan stadens medverkan.

Det riktades mer kritik mot brister i förhandlingar och oklara detaljer än mot affären som sådan i Kasköfullmäktige i torsdags. Att man förhandlar in i det sista och tar upp ärendet i stadsstyrelsen på tisdagseftermiddagen för att genast efteråt, samma kväll, behandla det i fullmäktige, ökar riskerna för att man missar något i detaljerna.

Lika gärna kunde man ha väntat en vecka mellan styrelse och fullmäktige. Invånarna, de som betalar köpet, liksom de förtroendevalda, skulle ha fått begrunda förslaget i lugn och ro. Beslut av detta slag ska ju tåla dagsljus och diskussion och naturligtvis ska även staden anlita jurister för att granska att avtalet är vattentätt.

När politikerna inte ens hinner fördjupa sig i detaljerna borde någon kunna besvara frågan:

Varför blev det plötsligt så bråttom att på en och samma dag få två beslut i ett ärende som första gången behandlades – och då remitterades – redan i juni?

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan