Väder
  • Närpes kl. 18

  • Vind: 4 m/s

fredag 30 januari 2015, vecka 5

Vasabladet
Nyhetsbild
Berit Honga är palliativ vårdare i Sydösterbotten, en vårdform som upplevs som värdefull av anhöriga. Nu måste finansieringen av verksamheten ses över då stödet från RAY upphör.

Stöd till palliativ
vård försvinner

Free

Vården av svårt cancersjuka i hemmet förlorar en hel del pengar då Penningautomatföreningen drar sig ur finansieringen.

Nyheter Lokalt

Heja Österbotten

Sport

Ledare & debatt

Missa inte

Annons
HSS Media-bolagen Ab © Build 3.2.2.0